Hoe afhankelijk van een adverteerder kan een krant wel zijn, hoe afhankelijk van de voorzitter van de beheerraad kan een redactie zijn?

Hoe afhankelijk van een adverteerder kan een krant wel zijn? Hoe afhankelijk van de voorzitter van de beheerraad kan een redactie zijn?

 

Jongens, ge levert nu al weken propaganda voor een bouwproject dat zeer slecht scoort op vlak van mens, milieu en stadsontwikkeling. En ik ben zot van ’t Stad. Ofwel zijt ge gekocht, mijnheer Brinckman, mijnheer Vandermeersch, mijnheer Sturtewagen, ofwel mist ge de gave des onderscheids.

Het Arup/Sum voorstel is voor ’t Stad een Godsgeschenk. Groengebieden, Noordkasteel en St.-Annabos blijven behouden, mobiliteit verbetert, zonder veel hinder zijn de werken te realiseren en het grootste pluspunt: het plan schept de mogelijkheid in de nabije toekomst de ring te saneren, wat een weldaad voor de stad!

We denken in eerste fase aan de afbraak van het plompe - zo lelijk als de straat viaduct - aan het Sportpaleis, de ring kan daar ondergronds het Albertkanaal kruisen, wat een grote kuis! Stel u voor wat een ruimte daar ontstaat. Er is een kanaal, een oud dok, er zijn waardevolle restanten van een industrieel verleden, er is plaats voor groen, aansluiting met Park Spoor Noord ligt voor de hand. Creativiteit, en die is overvloedig aanwezig in onze stad, zal ervoor zorgen dat in dit verloederde stuk stad iets moois kan ontstaan.

Verder kunnen we stilaan nadenken over een gedeeltelijke, zoniet volledige overkapping van de ring. We zouden hier een gebied dat nu enkel gebruikt wordt voor verkeer, kunnen transformeren tot een plaats waar bovenop de verkeersstromen andere activiteiten mogelijk worden. Multifunctionaliteit en meerwaarde liggen voor de hand. De bewoners en de bezoekers van onze stad kunnen hier op adem komen, wandelen, fietsen, spelen, zwemmen, vissen, vrijen, lezen, oesters eten, liggend op het zachte groene mos naar de wolken kijken, sterren zien, dromen.

Omdat de Standaard ons dat mooie toekomstbeeld dat trouwens ook in het structuurplan van de stad wordt geschetst misgunt, omdat de Standaard het BAM plan steunt, zoals de voorzitter van uw raad van bestuur, en omdat de Standaard sindsdien slaafs dat VOKA verhaal volgt, daarom heb ik uw krant helaas niet meer nodig. Een krant heeft primair een nieuwsfunctie. Bij jullie is dat tot vervelens toe een hutsepot. Mijn eigen opinie kan ik zelf wel vormen.

De Standaard kiest voor de Lange Wapper, ik kies voor een andere krant.

naam en adres bekend