Lange Wapper door Hugo Claus

Lange Wapper door Hugo Claus

Aan onze haven, vreemdeling,

merkt gij hoe de spiegel van Vlaanderen werd vereremerkt.

Zie hem daar staan!

Lange Wapper is zijn naam!

Om het jaar wordt aldus een kind van ons verleden

tot reuzenpop opgeblazen tot held uitgerekt.

naam: 

Lange Wapper