Tracés

Derde Scheldekruising: waarom en waar?

Waarom nog een derde Scheldekruising als je een volledige overkapping kan bouwen? Verschillende specialisten halen goede redenen aan. Omdat je alternatieve routes nodig hebt bij calamiteiten. Omdat de Liefkenshoektunnel over een paar jaar verzadigd zal zijn. Omdat zelfs overkapt verkeer vervuilt. Dus, hoe meer vrachtwagens je van de Ring haalt, hoe meer vervuiling je weghaalt van bewoning. Omdat een minder drukke ring goedkoper te overkappen is. Omdat de haven zo beter ontsloten wordt.

Anderen - bijvoorbeeld Ringland - maken het argument dat we niet kunnen weten wat er over 10 jaar belangrijk is en dat we gerust die kruising het laatst kunnen bouwen, als ze al nodig is.

Hoewel hun eigen mobiliteit- en luchtkwaliteitonderzoeken dit niet bevestigen, is het wel fijn dat iemand gezondheid en overkapping voorrang geeft. Samengevat: er zijn veel goede redenen om een derde Scheldekruising te bouwen. Blijft alleen de vraag: waar bouw je die?

Volgens ons niet midden in de grootste stad van Vlaanderen, maar erbuiten.

De alternatieve tracés buiten de stad

Als je wil overkappen, wil je dat veilig doen. En volledig. Je kan het maar één keer goed doen. Dit zijn de tracés die volledig overkappen mogelijk maken volgens de bestaande, strenge maar veilige EU tunnelrichtlijnen.

We hebben samen met stRaten-generaal al redelijk wat info over het meccano tracé aangepast aan het internet. U kent de weg naar de uitstekende Ringland website. Ringland is ondertussen ook overtuigd van het nut van een derde Scheldekruising.

Meccano mobiliteit studie


download pdf

download epub

"Van knelpunten naar knooppunten. Over mobiliteit en stadsontwikkeling in Antwerpen. Een toekomstvisie" Manu Claeys en Peter Verhaeghe - stRaten-generaal, voor Forum 2020

Het meccano tracé voert internationaal verkeer in tunnels rond Antwerpen en maakt stad en omgeving terug leefbaar en bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Deze studie is reeds in 2010 uitgebracht. De A102 tunnel, grootschalige overkapping, slimme verkeerssturing, variabele tol en een volwassen light-rail openbaar vervoer stelsel zijn enkele van de ideeën die ondertussen ook door anderen zijn opgepikt.

Meccano versus Oosterweel in cijfers

Verkeerskundige analyse van het Meccano tracé en de Oosterweelverbinding in Antwerpen  Transport & Mobility Leuven, voor Forum 2020

Het meccano tracé werkt veel beter. Het versneld uitvoeren van de A102 met extra verkeerssturing maakt bovendien betere beheersing van kosten en verkeer mogelijk.

Audio

25 min. Radio Centraal, Manu Claeys: Het Meccano plan en de randvoorwaarden
17 min. Radio Centraal, Manu Claeys: Tol, water, kosten
12 min. Radio Centraal, Peter Verhaeghe: Als de regering advocaten huurt, wil ze de wet breken, niet volgen

meer gezonde stad info