Gezonde stad: Gezondheid

luchtvervuiling: ongezond voor iedereen, levensgevaarlijk voor kinderen, senioren en zieken

Als je het probleem niet kent, is het moeilijk oplossingen zoeken. Een grote uitdaging in heel het Oosterweel dossier is gezondheid. Dat de overheid dit thema ontwijkt, is de grootste reden waarom er nog steeds geen oplossing is voor de mobiliteitsknoop. Omdat wij uiteraard ieder plan zullen afwijzen dat alleen maar baanvakken bijbouwt midden in de stad waar onze kinderen opgroeien.

Eerst het goede nieuws: luchtvervuiling door industrie en verwarming nemen af. Bovendien zijn er duidelijke oplossingen voor luchtvervuiling door transport. En tenslotte: het feit dat de gezondheidsrisico's niet meer ontkend kunnen worden, maakt dat het - volgens ons - politiek moeilijk verdedigbaar is om meer snelweg door woongebied te trekken.

Luchtvervuiling door verkeer is een complexe cocktail van heel veel bestanddelen. Sommige zijn makkelijk te meten. Zoals het gevaarlijke NOx - of mono-stikstofoxiden - en natuurlijk fijn stof. Dat is de verzamelnaam voor heel fijne deeltjes luchtvervuiling die we inademen. Andere stoffen, zoals de kankerverwekkende PAC's - of polyaromatic hydrocarbons - komen nauwelijks ter sprake.

De meeste verkeersvervuiling komt vrij bij onvolledige verbranding van fossiele brandstof - en vooral bij diesel. En hoewel er steeds betere mechanieken zijn om sommige schadelijke stoffen op te vangen, blijft het wachten op echt proper vervoer - en op echte wil van autoconstructeurs om propere motoren te bouwen.

Ondertussen blijft verkeer vervuiler nummer 1, vooral in steden en bij drukke wegen. Ook al omdat je niet ieder jaar een nieuwe auto koopt.

Hoe dichter je bij een drukke weg woont, hoe gevaarlijker de vervuiling.

afbeelding

Wie bij drukke snelweg woont, rookt 17 sigaretten per dag

afbeelding

Tot 1500m van snelweg is er verschil in gezondheid, kindersterfte, ontwikkeling en levensduur

afbeelding

Dieselroet veroorzaakt kanker en is vergelijkbaar met asbest en passief roken

afbeelding

Vervuiling is veel erger voor kwetsbare groepen: zieken, ouderen en kinderen

Lawaai: zeer ongezond, niet te negeren en nauwelijks te stoppen

Lawaai is overdag al hinderlijk, maar vooral 's nachts zeer ongezond. Mensen die dicht bij lawaaibronnen wonen hebben een hogere bloeddruk, meer hartproblemen, concentratiestoornissen en leerachterstand, zijn vaker ziek en depressief en sterven jonger. Dit ondanks het subjectieve gevoel dat ze "gewend zijn" aan het lawaai. Ook voor lawaai geldt dat risicogroepen (jongeren, ouderen, zieken) onevenredig meer negatieve effecten ervaren bij geluidsoverlast. De door het WHO en de EU voorgeschreven aanvaardbare geluidsniveau's voor stedelingen worden in Antwerpen nergens gehaald binnen de 1000 meter van de snelwegen door onze stad. Geluidschermen zijn binnen de stad geen aanvaardbare oplossing omdat ze fijn stof nog verder stadinwaarts verspreiden - en omdat bovendien hun geluiddempende effect na 300 meter verdwenen is.

 

afbeelding

vanaf 40 dB nachtlawaai is er kans op leerachterstand, concentratie-stoornissen, depressie, hartproblemen, sterfte, ...

afbeelding

In Antwerpen overtreden we alle geluidsnormen en vooral door snelweg 
(blauw/zwart = gebouw, niet gebrek aan geluid)

afbeelding

Een geluidscherm creëert een "schone-luchtbel" vlak achter het scherm en verplaatst de vervuiling. 100 meter voorbij een geluidscherm is net zoveel vervuiling als boven de snelweg.

Verhuizen we 't stad of verhuizen we het verkeer?

Het is niet makkelijk, maar wel mogelijk... om onze stad terug gezond te maken. Een eerste voorwaarde is de realiteit aanvaarden: we zijn heel slecht bezig, de enige oplossing is om radicaal wonen en rijden te scheiden.

Als Antwerpen wil verdwijnen uit de top drie (!) van de meest vervuilde Europese gebieden, dan moeten de snelwegen door de stad allemaal onder de grond. Op korte termijn moeten bovendien al onmiddellijk minder hinder maatregelen worden getroffen. Permanent 70km/uur op de snelwegen door de stad zouden voor fijn stof en lawaai een enorm verschil betekenen en wellicht ook voor vlotter verkeer met minder ongelukken zorgen.

Fundamenteel moet echter de oplossing worden gezocht in volledige overkapping. Dat is pas mogelijk met Ringland en het Meccano tracé, ontworpen door stRaten-generaal in opdracht van Forum2020, een vereniging van Antwerpse captains of industry, Vlaamse transporteconomen en academici.

Link naar The Lancet, Nature, KUL, WHO.

Video

ISES 2015 PASTA YouTube

ISES 2015 PASTA YouTube

ISES 2015 PASTA YouTube

Gezonde lucht, wat kan ik doen?

300 meter van snelwegen heel gevaarlijk voor gezondheid

300 meter van snelwegen heel gevaarlijk voor gezondheid

MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen

MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen...

MIRA Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen...

NEJM Children's Health Study

Professor Gauderman over kinderen en luchtvervui!ing

Professor Gauderman over kinderen en luchtvervui!ing

Air Pollution in China by Berkeley Earth

Air Pollution in China by Berkeley Earth

Air Pollution in China by Berkeley Earth

iSPEX-EU introduction

iSPEX-EU introduction

iSPEX-EU introduction

Presentatie Gezondheidsstudie Ringland

Gezondheidsstudie Ringland

Gezondheidsstudie Ringland

Luchtkwaliteitsstudie

Luchtkwaliteitsstudie Ringland

Luchtkwaliteitsstudie Ringland

Breathe Again

A Chinese Anti-Smog Campaign Shows Children Crying in a Haze

A Chinese Anti-Smog Campaign Shows Children Crying in a Haze

Air Pollution - Causes & Effects, Air Quality Index, Educational Videos & Lessons for Children, Kids

Air Pollution - Causes & Effects, Air Quality Index, Educational Videos...

Air Pollution - Causes & Effects, Air Quality Index, Educational Videos...

Wat weet je over luchtvervuiling binnen en buiten?

Wat weet je over luchtvervuiling binnen en buiten? - Stichting tegen Kanker

Wat weet je over luchtvervuiling binnen en buiten? - Stichting tegen Kanker

KennisCafé: Rotstof

KennisCafé: Rotstof

KennisCafé: Rotstof

Pages

Documenten en studies

Titel Download Bron
Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2015 PDF icon Compendium voor de Leefomgeving - Wegverkeer_ volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2015.pdf Compendium voor de Leefomgeving
Air pollution in perspective: Health risks of air pollution expressed PDF icon 1-s2.0-S0013935116301268-main.pdf Saskia C. van der Zee - Environmental Research 148 (2016) 475–483
Car free cities: Pathway to healthy urban living PDF icon Car free cities.pdf Environment International
Association between neighbourhood air pollution concentrations and dispensed medication for psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents PDF icon e010004.full_.pdf BMJ
Advies aan de bijzondere Klimaatcommissie van het Vlaams Parlement PDF icon Advies_bijzondere_Klimaatcommissie_Vlaams_Parlement.pdf MORA
Erratum: “Associations of Fine Particulate Matter Species with Mortality in the United States: A Multicity Time-Series Analysis” PDF icon EHP301.alt_.pdf EHP
Air Pollution and Preterm Birth in the U.S. State of Georgia (2002–2006): Associations with Concentrations of 11 Ambient Air Pollutants Estimated by Combining Community Multiscale Air Quality Model (CMAQ) Simulations with Stationary Monitor Measurements PDF icon ehp.1409651.alt_.pdf EHP
Air Pollution and Pulmonary Tuberculosis: A Nested Case–Control Study among Members of a Northern California Health Plan PDF icon ehp.1408166.alt_.pdf EHP
Implementation of the Ambient AirQuality Directive PDF icon IPOL_STU(2016)578986_EN.pdf European Parliament
Effectmeting milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht PDF icon TNO-2016-R10230.pdf TNO
Luchtkwaliteit CALL PDF icon 160517 presentatie CALL - Christophe.pdf dr. Christophe Depamelaere
Health Impact Assessment of a Predicted Air Quality Change by Moving Traffic from an Urban Ring Road into a Tunnel. The Case of Antwerp, Belgium PDF icon asset.pdf PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0154052 May 11, 2016
Meetrapport Wat ademen wij in? Resultaten meetcampagne 2015 PDF icon Eindrapport Wat ademen wij in.pdf Milieudefensie
Cancer Mortality Risks from Long-term Exposure to Ambient Fine Particle PDF icon 2016 Cancer Mortality Risks from Long-term Exposure to Ambient Fine Particle.pdf Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention - AACR
Long-Term Fine Particulate Matter Exposure and Major Depressive Disorder in a Community-Based Urban Cohort PDF icon EHP192.acco_.pdf Environ Health Perspect
Prenatal Ambient Air Pollution, Placental Mitochondrial DNA Content, and Birth Weight in the INMA (Spain) and ENVIRONAGE (Belgium) Birth Cohorts PDF icon ehp.1408981.alt_.pdf EHP
Residential Road Traffic Noise and High Depressive Symptoms after Five Years of Follow-up: Results from the Heinz Nixdorf Recall Study PDF icon ehp.1409400.alt_.pdf EHP
Prenatal Air Pollution and Reduced Birth Weight PDF icon ehp.124-A98.alt_.pdf EHP - Edward D. Levin
UP IN THE AIR - How to Solve London’s Air Quality Crisis: Part 2 PDF icon up in the air - part 2.pdf Richard Howard, Sean Beevers and David Dajnak
UP IN THE AIR - How to Solve London’s Air Quality Crisis: Part 1 PDF icon up in the air.pdf Richard Howard
PREVENTING DISEASE THROUGH HEALTHY ENVIRONMENTS PDF icon 9789241565196_eng.pdf WHO
Long-Term Trends Worldwide in Ambient NO2 Concentrations Inferred from Satellite Observations PDF icon ehp.1409567.alt_.pdf EHP
Environmental Performance Index (EPI): heeft België de slechtste luchtkwaliteit van Europa? PDF icon EPI2016_FINAL REPORT.pdf EPI rapport 2016
The associations between environmental quality and preterm birth in the United States, 2000–2005: a cross-sectional analysis PDF icon PretermBirth.pdf Rappazzo et al. Environmental Health
STATISTISCH RAPPORT 2015 VERKEERSONGEVALLEN PDF icon Rapport Stat - Crashes - 2015 NL - Finaal.pdf BIVV - Kenniscentrum Verkeersveiligheid
Perinatal air pollution exposure and development of asthma from birth to age 10 years PDF icon 13993003.00746-2015.full_.pdf ELF
Near-Roadway Air Pollution and Coronary Heart Disease: Burden of Disease and Potential Impact of a Greenhouse Gas Reduction Strategy in Southern California PDF icon ehp.1408865.alt_.pdf EHP
Geographic Variation in the Association between Ambient Fine Particulate Matter (PM2.5) and Term Low Birth Weight in the United States PDF icon ehp.1408798.alt_.pdf EHP
Associations of Pregnancy Outcomes and PM2.5 in a National Canadian Study PDF icon ehp.1408995.alt_.pdf EHP
Prenatal Exposure to NO2 and Ultrasound Measures of Fetal Growth in the Spanish INMA Cohort PDF icon ehp.1409423.alt_.pdf EHP

Pages

Documenten en studies bos en natuur

Titel Bron Download
Geotextiele tubes voor veilige slibverwerking Ademloos PDF icon TX_Ademloos_2_ geotextiele_tubes.pdf
Medische onderzoeken bos en gezondheid Dokter Guido Verbeke - Ademloos Office presentation icon presentatie_medisch_onderzoek_Dr_Verbeke_02-12-2010.ppt
Stads(rand)bossen Vereniging voor Bos in Vlaanderen PDF icon VBVStadsrandbosdossier20110403.pdf
Bomen een verademing voor de stad Triple E Economy Ecology Experience PDF icon Bomen_een_verademing_voor_de_stad.pdf
Presentatie biodiversiteit en kwaliteit Sint-Annabos Jef Van De Wiele, voorzitter Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever Office presentation icon SABOS-101028-PPT-Persconferentie BBL.ppt
Maatschappelijke kostprijs vernieling Sint-Annabos en Noordkasteel (volgens VITO methodiek) Johan Vandewalle, beleidscoördinator Natuurpunt Antwerpen Noord Office presentation icon berekening_maatschappelijke_kost_natuurpunt_0.ppt
Bosbarometer 2011 Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) PDF icon 20111205_Bosbarometer_2011_VBV_def.pdf, PDF icon oikos_60_ecologie_ledene-de_somviele.pdf
rapport milieubeleid Vlaamse regering Bond Beter Leefmilieu PDF icon 120622_BBL-rapport_PeetersII_DEF.pdf
Overzicht milieubeleid van de Vlaamse regering Peeters II Bond Beter Leefmilieu PDF icon 120622_overzichtstabel_Evaluatie_PeetersII.pdf
Bosbarometer 2012 BOS+ PDF icon Bosbarometer_2012.pdf
Investeer in groen, winst verzekerd Agentschap voor natuur en Bos PDF icon NB_1967_brochureISSUU_lowres.pdf
Literatuurstudie - Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente VITO - in opdracht van Natuur en Bos PDF icon LITERATUURSTUDIE_GROEN_LOONT_v99_finale versie_lowres.pdf
Raming van de baten geleverd door het Vlaamse NATURA 2000-netwerk VITO PDF icon 9929171.PDF
Sociale impact van stedelijk groen BRAL vzw http://issuu.com/bral/docs/rapport_ronde_tafel/0 PDF icon Rapport_Ronde_Tafel.pdf
De bezetting van het Lappersfortbos Ole Mahieu PDF icon ATT00369 ( tesis Lappersfortbos 2015 UGent & Ole ).pdf
EEA Report No 4/2015 EEA PDF icon Trends and projections in Europe 2015.pdf
Bosbarometer 2015 BOS+ PDF icon Bosbarometer_2015_BOS.pdf
Hebben wij een studie, video of ander feit over het hoofd gezien? Laat het ons weten!