Gezonde stad: Gezondheid

luchtvervuiling: ongezond voor iedereen, levensgevaarlijk voor kinderen, senioren en zieken

Als je het probleem niet kent, is het moeilijk oplossingen zoeken. Een grote uitdaging in heel het Oosterweel dossier is gezondheid. Dat de overheid dit thema ontwijkt, is de grootste reden waarom er nog steeds geen oplossing is voor de mobiliteitsknoop. Omdat wij uiteraard ieder plan zullen afwijzen dat alleen maar baanvakken bijbouwt midden in de stad waar onze kinderen opgroeien.

Eerst het goede nieuws: luchtvervuiling door industrie en verwarming nemen af. Bovendien zijn er duidelijke oplossingen voor luchtvervuiling door transport. En tenslotte: het feit dat de gezondheidsrisico's niet meer ontkend kunnen worden, maakt dat het - volgens ons - politiek moeilijk verdedigbaar is om meer snelweg door woongebied te trekken.

Luchtvervuiling door verkeer is een complexe cocktail van heel veel bestanddelen. Sommige zijn makkelijk te meten. Zoals het gevaarlijke NOx - of mono-stikstofoxiden - en natuurlijk fijn stof. Dat is de verzamelnaam voor heel fijne deeltjes luchtvervuiling die we inademen. Andere stoffen, zoals de kankerverwekkende PAC's - of polyaromatic hydrocarbons - komen nauwelijks ter sprake.

De meeste verkeersvervuiling komt vrij bij onvolledige verbranding van fossiele brandstof - en vooral bij diesel. En hoewel er steeds betere mechanieken zijn om sommige schadelijke stoffen op te vangen, blijft het wachten op echt proper vervoer - en op echte wil van autoconstructeurs om propere motoren te bouwen.

Ondertussen blijft verkeer vervuiler nummer 1, vooral in steden en bij drukke wegen. Ook al omdat je niet ieder jaar een nieuwe auto koopt.

Hoe dichter je bij een drukke weg woont, hoe gevaarlijker de vervuiling.

afbeelding

Wie bij drukke snelweg woont, rookt 17 sigaretten per dag

afbeelding

Tot 1500m van snelweg is er verschil in gezondheid, kindersterfte, ontwikkeling en levensduur

afbeelding

Dieselroet veroorzaakt kanker en is vergelijkbaar met asbest en passief roken

afbeelding

Vervuiling is veel erger voor kwetsbare groepen: zieken, ouderen en kinderen

Lawaai: zeer ongezond, niet te negeren en nauwelijks te stoppen

Lawaai is overdag al hinderlijk, maar vooral 's nachts zeer ongezond. Mensen die dicht bij lawaaibronnen wonen hebben een hogere bloeddruk, meer hartproblemen, concentratiestoornissen en leerachterstand, zijn vaker ziek en depressief en sterven jonger. Dit ondanks het subjectieve gevoel dat ze "gewend zijn" aan het lawaai. Ook voor lawaai geldt dat risicogroepen (jongeren, ouderen, zieken) onevenredig meer negatieve effecten ervaren bij geluidsoverlast. De door het WHO en de EU voorgeschreven aanvaardbare geluidsniveau's voor stedelingen worden in Antwerpen nergens gehaald binnen de 1000 meter van de snelwegen door onze stad. Geluidschermen zijn binnen de stad geen aanvaardbare oplossing omdat ze fijn stof nog verder stadinwaarts verspreiden - en omdat bovendien hun geluiddempende effect na 300 meter verdwenen is.

 

afbeelding

vanaf 40 dB nachtlawaai is er kans op leerachterstand, concentratie-stoornissen, depressie, hartproblemen, sterfte, ...

afbeelding

In Antwerpen overtreden we alle geluidsnormen en vooral door snelweg 
(blauw/zwart = gebouw, niet gebrek aan geluid)

afbeelding

Een geluidscherm creëert een "schone-luchtbel" vlak achter het scherm en verplaatst de vervuiling. 100 meter voorbij een geluidscherm is net zoveel vervuiling als boven de snelweg.

Verhuizen we 't stad of verhuizen we het verkeer?

Het is niet makkelijk, maar wel mogelijk... om onze stad terug gezond te maken. Een eerste voorwaarde is de realiteit aanvaarden: we zijn heel slecht bezig, de enige oplossing is om radicaal wonen en rijden te scheiden.

Als Antwerpen wil verdwijnen uit de top drie (!) van de meest vervuilde Europese gebieden, dan moeten de snelwegen door de stad allemaal onder de grond. Op korte termijn moeten bovendien al onmiddellijk minder hinder maatregelen worden getroffen. Permanent 70km/uur op de snelwegen door de stad zouden voor fijn stof en lawaai een enorm verschil betekenen en wellicht ook voor vlotter verkeer met minder ongelukken zorgen.

Fundamenteel moet echter de oplossing worden gezocht in volledige overkapping. Dat is pas mogelijk met Ringland en het Meccano tracé, ontworpen door stRaten-generaal in opdracht van Forum2020, een vereniging van Antwerpse captains of industry, Vlaamse transporteconomen en academici.

Link naar The Lancet, Nature, KUL, WHO.

Video

Statement: European Respiratory Society

Statement: European Respiratory Society

Statement: European Respiratory Society

Healthy Lungs for Life 2014 #BreatheCleanAir

Healthy Lungs for Life 2014

Healthy Lungs for Life 2014

ERS Vision: Clean Air and Lung Health - Healthy Lung For Life

ERS Vision: Clean Air and Lung Health - Healthy Lung For Life

ERS Vision: Clean Air and Lung Health - Healthy Lung For Life

Mini Munich: Healthy Lungs for Life (short version)

Mini Munich: Healthy Lungs for Life (short version)

Mini Munich: Healthy Lungs for Life (short version)

Mini Munich: Healthy Lungs for Life (full version)

Mini Munich: Healthy Lungs for Life

Mini Munich: Healthy Lungs for Life

MEPs, it’s time for cleaner air!

MEPs, it’s time for cleaner air!

MEPs, it’s time for cleaner air!

Give us back our air !

Give us back our air !

Give us back our air !

London air pollution: which mode of transport has the highest exposure?

Burgers brengen de luchtvervuiling in Londen in kaart.

Burgers brengen de luchtvervuiling in Londen in kaart.

Air pollution: which transport option is the healthiest?

Air pollution: which transport option is the healthiest?

Air pollution: which transport option is the healthiest?

Healthy Lungs for Life 2014: preview

Healthy Lungs for Life 2014: preview

Healthy Lungs for Life 2014: preview

Health Hazards of Wood Smoke Pollution

Health Hazards of Wood Smoke Pollution

European Lung White Book: Air pollution

Professor Nino Künzli - European Lung White Book: Air pollution

Professor Nino Künzli - European Lung White Book: Air pollution

Pages

Documenten en studies

Titel Download Bron
Edward Roekens (VMM): Luchtkwaliteit – meten en evalueren PDF icon 11-edward-roekens.pdf Minaraad conferentie luchtkwaliteit 2014
Luchtkwaliteit: een Europees perspectief PDF icon 00-hans-bruyninckx.pdf presentatie Dr. Hans Bruyninckx - EEA Conferentie luchtkwaliteit dec. 2014
Noise impacts on health - January 2015 PDF icon 47si.pdf Science for Environment Policy issue 47
Clean air in Europe: beyond the horizon? PDF icon 7.full_.pdf Bert Brunekreef http://erj.ersjournals.com/content/45/1/7.long
Noise in Europe 2014 PDF icon EEA 10-2014 Noise in Europe 2014.pdf EEA - European Environment Acency - http://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014/at_download/file
Levensverwachting omwonenden luchthaven lager dan gemiddeld PDF icon lucht_onderzoek_schiphol_tijdschrift_lucht_6_2014_pag_8_11.pdf TNO - https://www.tno.nl/media/4483/lucht_onderzoek_schiphol_tijdschrift_lucht_6_2014_pag_8_11.pdf
CO2 emissions from new cars in Europe: Country ranking: How national car tax systems helped boost sales of lower-carbon cars across Europe in 2013 PDF icon 2014 TE cars CO2 MS report_FINAL_compressed cover_0.pdf T&E – European Federation for Transport and Environment
Tabel emissies per bedrijf 2004-2012 Office spreadsheet icon IMJV_emissies_Lucht20042012_Water20042012_Website.xls VMM http://www.vmm.be/publicaties/2010/tabel-emissies-per-bedrijf/at_download/file
Lozingen in de lucht 2000-2013 PDF icon lozingen-in-de-lucht-2000-2013.pdf VMM Vlaamse Milieu Maatschappij
Bijlagen Lozingen in de lucht 2000-2013 PDF icon VMM_2013_Lozing_bijlagen_DEF_TW.pdf VMM Vlaamse Milieu Maatschappij
bijlagen Luchtkwaliteit Vlaams Gewest PDF icon VMM_2013_Luchtkwaliteit_bijlagen_TW.pdf VMM Vlaamse Milieu Maatschappij
Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest - jaarverslag PDF icon VMM_2013_Luchtkwaliteit_TW.pdf VMM Vlaamse MilieuMaatschappij
Health implication of road, railway and aircraft noise in the European Union PDF icon Health-implication-of-road.pdf RIVM
Belgium air pollution country fact sheet - 2014 PDF icon Belgium air pollution fact sheet 2014.pdf European Environment Agency
Air quality in Europe - 2014 report PDF icon Air-quality-2014.pdf European Environment Agency - http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2014
Luchtvervuiling en gezondheid: de mechanistische inzichten PDF icon Luchtvervuiling_en_gezondheid-de_mechanistische_inzichten.pdf dr. ir. Frans de Jongh
Luchtvervuiling en gezondheid: de klinische inzichten PDF icon Luchtvervuiling_en_gezondheid-de_klinische_inzichten.pdf Renée van Snippenburg (longarts Diakonessenhuis Utrecht)
Luchtkwaliteit en Gezondheid: de epidemiologische inzichten PDF icon Luchtkwaliteit_en_Gezondheid-De_epidemiologische_inzichten.pdf Prof. dr. Bert Brunekreef
Luchtkwaliteit en longziekten PDF icon Presentatie-SLvI-Luchtkwaliteit-en-Longziekten-totaal.pdf Symposium Schone Lucht voor Iedereen Amsterdam 01-10-2014
Intrastedelijke variabiliteit van ultrafijne partikels in Antwerpen (februari en oktober 2013) PDF icon rapport_UFP_intra-urban_Antwerpen_2013.pdf Vlaamse Milieu Maatschappij http://www.vmm.be/pub/intrastedelijke-variabiliteit-van-ultrafijne-partikels-in-…
Air quality - action and participation PDF icon BenBarratt_-_SEFIRA_Oct2014.pdf Ben Barrat - Horta 02-10-2014
OVER VERKEER, LUCHTKWALITEIT EN EUROPA PDF icon 15de Horta-infoavond.pdf Manu Claeys - Horta 02-10-2014
Luchtkwaliteit, transporteffecten en wetgevende initiatieven PDF icon 3-JanCortvriend-Horta02102014.pdf Jan Cortvriend - Horta 02-10-2014
Luchtkwaliteit en Klimaatsverandering: twee kanten van één muntstuk PDF icon 2-MichelaMaioneStakeholders_SEFIRA_Maione.pdf Michela Maione - Horta 02-10-2014
Luchtkwaliteitsnormen PDF icon 1-MartinWilliams Stakeholder meeting talk Sept 2014.pdf Martin Williams Horta 02-10-2014
FROM LABORATORY TO ROAD - A 2014 UPDATE OF OFFICIAL AND “REAL-WORLD” FUEL CONSUMPTION AND CO2 VALUES FOR PASSENGER CARS IN EUROPE PDF icon ICCT_LaboratoryToRoad_2014_Report_English.pdf ICCT http://www.theicct.org/sites/default/files/ICCT_LaboratoryToRoad_2014_Report_Eng…
People exposed to traffic noise in european agglomerations from noise maps. A critical review PDF icon noise-2014-0005.pdf Miguel Arana, Ricardo San Martin, and Juan C. Salinas - De Gruyter http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002f…
The Cost of Air Pollution Health Impacts of Road Transport PDF icon 12.pdf OECD http://www.internationaltransportforum.org/2014/free-publications/12.pdf
Wat is fijn stof? Wat zijn de oorzaken en hoe wordt dit gemeten? PDF icon VMM_fijnstof_.pdf Jeroen Staelens - VMM
Tools voor het in kaart brengen van bronnen van fijn stof en evalueren van maatregelen PDF icon Vito tools voor het in kaart brengen van bronnen.pdf Wouter Lefebvre, Martine van Poppel en vele anderen - VITO

Pages

Documenten en studies bos en natuur

Titel Bron Download
Geotextiele tubes voor veilige slibverwerking Ademloos PDF icon TX_Ademloos_2_ geotextiele_tubes.pdf
Medische onderzoeken bos en gezondheid Dokter Guido Verbeke - Ademloos Office presentation icon presentatie_medisch_onderzoek_Dr_Verbeke_02-12-2010.ppt
Stads(rand)bossen Vereniging voor Bos in Vlaanderen PDF icon VBVStadsrandbosdossier20110403.pdf
Bomen een verademing voor de stad Triple E Economy Ecology Experience PDF icon Bomen_een_verademing_voor_de_stad.pdf
Presentatie biodiversiteit en kwaliteit Sint-Annabos Jef Van De Wiele, voorzitter Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever Office presentation icon SABOS-101028-PPT-Persconferentie BBL.ppt
Maatschappelijke kostprijs vernieling Sint-Annabos en Noordkasteel (volgens VITO methodiek) Johan Vandewalle, beleidscoördinator Natuurpunt Antwerpen Noord Office presentation icon berekening_maatschappelijke_kost_natuurpunt_0.ppt
Bosbarometer 2011 Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) PDF icon 20111205_Bosbarometer_2011_VBV_def.pdf, PDF icon oikos_60_ecologie_ledene-de_somviele.pdf
rapport milieubeleid Vlaamse regering Bond Beter Leefmilieu PDF icon 120622_BBL-rapport_PeetersII_DEF.pdf
Overzicht milieubeleid van de Vlaamse regering Peeters II Bond Beter Leefmilieu PDF icon 120622_overzichtstabel_Evaluatie_PeetersII.pdf
Bosbarometer 2012 BOS+ PDF icon Bosbarometer_2012.pdf
Investeer in groen, winst verzekerd Agentschap voor natuur en Bos PDF icon NB_1967_brochureISSUU_lowres.pdf
Literatuurstudie - Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente VITO - in opdracht van Natuur en Bos PDF icon LITERATUURSTUDIE_GROEN_LOONT_v99_finale versie_lowres.pdf
Raming van de baten geleverd door het Vlaamse NATURA 2000-netwerk VITO PDF icon 9929171.PDF
Sociale impact van stedelijk groen BRAL vzw http://issuu.com/bral/docs/rapport_ronde_tafel/0 PDF icon Rapport_Ronde_Tafel.pdf
De bezetting van het Lappersfortbos Ole Mahieu PDF icon ATT00369 ( tesis Lappersfortbos 2015 UGent & Ole ).pdf
EEA Report No 4/2015 EEA PDF icon Trends and projections in Europe 2015.pdf
Bosbarometer 2015 BOS+ PDF icon Bosbarometer_2015_BOS.pdf
Hebben wij een studie, video of ander feit over het hoofd gezien? Laat het ons weten!