Heel kort: wie betaalt tol, wie niet?

meccano film beschrijving: 

Heel kort: wie betaalt tol, wie niet?

meccano film: 

Manu Claeys verduidelijkt 'tolsysteem'