Nieuwe TML studie over Oosterweel

meccano film beschrijving: 

Bouw eerst de oostelijke tangent en pas dan een Schelde-overgang

meccano film: 

Nieuwe TML studie over Oosterweel