Mobiliteit

Kort antwoord

Het Meccano tracé probeert om een volledige mobiliteitsoplossing te bieden voor Antwerpen en de drukke Vlaamse ruit.

Zowel stad, rand als haven en doorgaand verkeer moeten hier beter van worden.

Het is echter geen "grote ring", maar een slim tunnel systeem, gekoppeld aan nog een heel aantal andere lokale mobiliteitsprojecten waar onder andere de Lijn en NMBS - en niet te vergeten de bewoners en pendelaars - al jaren van dromen.

 

Weerlegging van fouten in bepaalde media (bron: forum 2020)

In de Standaard van 25 februari 1 spreekt men van het doortrekken van het Combi (meccano-scenario) met een zuidelijke tangent. Komt er dan toch een grote ring door het Zuiden?

Deze variante is een eigen initiatief van De Standaard, en maakt geen deel uit van de voorstellen van het Forum. De redacteur van de krant heeft dit inmiddels toegegeven, met de mededeling dat dit wellicht beter als ‘De Standaard’ scenario aangeduid had moeten worden. Het Forum heeft tegen deze werkwijze geprotesteerd bij de krant . De noordelijke bypass functioneert als alternatief voor het doorgaande oost-westverkeer op de huidige ring. Op die manier ontlast hij op significante wijze het zuidelijke stuk. Daardoor ontstaat meer ruimte voor de noord-zuid-stromen, die niet meer in conflict raken met het doorgaande oost-westverkeer. Een scenario ‘ zoals door DS zelf in kaart gebracht, is voor die noord-zuidstroom dus niet nodig. 

 

 

1 De Standaard : ‘Opvallend is dat de Meccano vooral het noordelijke deel van de Antwerpse Ring ontlast, terwijl de grootste problemen zich op het zuidelijke stuk afspelen. Om de verkeersstromen van de A12 en de E19 richting Nederland op te vangen, zou de tangentgedachte dus eigenlijk doorgetrokken moeten worden. Tot een soort Mecanno plus, zo u wil (zie figuur).’