Alle activiteiten i.v.m. drie jaar Toekomstverbond en publiekswerking opgeschort

kade rechteroever

 

Beste Ringlander,

Vandaag drie jaar geleden, op 15 maart 2017, sloten Ringland, Ademloos en stRaten-generaal met de overheid en de overkappingsintendant het 'Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid'. In dat kader zouden we de Vlaamse regering een nota met zeven voorstellen voorleggen. Tijdens de Horta-avond van maandag 16 maart zouden we een toelichting geven bij de stand van zaken.

Eerder meldden we je al dat die infoavond niet doorgaat. Met de nodige burgerzin hebben we nu ook beslist andere vormen van communicatie over die nota (persconferentie, nieuwsbrief,...) voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Ook alle andere activiteiten in het kader van onze publiekswerking (antenne-werking, platform duurzame mobiliteit in zuidoostrand enz.), evenals de bijeenkomsten georganiseerd door 'De Grote Verbinding' (Ringdagen enz.), zijn opgeschort. We begrijpen dat iedereen - burgers, journalisten en gezagsdragers - nu andere bekommernissen en prioriteiten heeft en we volgen het advies om nu vooral thuis te blijven.

Zodra we de nota hebben kunnen voorleggen aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en er ook weer ruimte komt om iedereen daarover te informeren, mag je weer nieuws van ons verwachten. 

Zorg intussen goed voor elkaar. Tot gauw in goede gezondheid!

Ringland

Tags: