Openbaar onderzoek NIEUWE voorbereidende werken Oosterweel Groenendaallaan

kade rechteroever

Op donderdag 22 juni start het openbaar onderzoek rond een nieuwe reeks voorbereidende werken Oosterweel aan Groenendaallaan.

 

De plannen inkijken

In het kader van de vergunningsaanvraag wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens een openbaar onderzoek kan de bevolking het dossier inkijken. 

Het openbaar onderzoek voor deze werken start op 22 juni 2017 en duurt tot en met 22 juli 2017. Het dossier ligt ter inzage in Den Bell, Dienst stedenbouwkundige vergunningen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Klik hier om de openingsuren te bekijken.

Bezwaren of opmerkingen

Tijdens een openbaar onderzoek kan de bevolking ook eventuele bezwaren of opmerkingen over de vergunningsaanvraag indienen. Hiervoor heeft ze 30 dagen de tijd. Deze moeten schriftelijk worden ingediend bij

De indiener vermeldt daarbij duidelijk op het bezwaarschrift:

 • Bezwaar/SW/V/20171361.
 • Omschrijf duidelijk de reden van uw bezwaar. Sluit de brief af met de datum en uw handtekening.

Over welke werken gaat het?

Om bij de bouw van de Oosterweelverbinding de Ring verdiept aan te leggen tussen Merksem en Luchtbal, lopen sinds 2016 in deze omgeving voorbereidende werken. Zo werd op 20 meter diepte een leidingentunnel gebouwd onder Ring. Vanaf begin 2018 wordt een nieuwe reeks werken gepland in deze buurt. Hiervoor werd een vergunningsaanvraag ingediend. 

De vergunningsaanvraag betreft o.a. het verplaatsen en de aanleg van nieuwe nutsleidingen in de omgeving van de Groenendaallaan en de Ring:

Kant Luchtbal, tussen de spoorlijn en de Ring:

 • Verplaatsen overstortleiding (leiding die bij hevige regen het teveel aan water opvangt)
 • Aanpassen afwateringsgracht 
 • Aanleg aansluiting waterleiding 
 • Aanleg nieuwe gasleiding 

Kant Merksem, tussen de Ring en Merksem:

 • Verplaatsen Oude Schijnkoker op twee plaatsen 
 • Verplaatsen twee waterleidingen 
 • Aanleg twee nieuwe gasleidingen
 • Tijdelijke verharding Werminval 
 • Tijdelijke parkeerplaatsen Manuchar 
 • Reliëfwijzigingen (aanleg berm)
 • Verwijderen van bomen en struiken
BAM
Overzicht geplande voorbereidende werken

Wanneer starten deze werken?

Als de vergunning tijdig verleend wordt, dan kunnen de werken begin 2018 starten. De werken duren ongeveer 1,5 jaar. 

Stad antwerpen - 22-06-2017
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/nieuws/openbaar...

Tags: