Tienduizend flyers voor groene vesten

kade rechteroever

Ademloos en Straten-Generaal, de actiegroepen die de plannen voor de Oosterweelverbinding bestrijden, starten vandaag een nieuwe marketingcampagne. Met zeven informatievergaderingen en 10.000 affiches willen ze de Antwerpenaren overtuigen dat hun Meccano-Plus-scenario een meer leefbaar alternatief is dan de plannen van de Vlaamse regering om met tunnels op het BAM-tracé de Antwerpse Ring rond te maken.

De affiches, die gisteren voor het eerst werden voorgesteld, laten niets aan de verbeelding over. Ze tonen heel duidelijk wat de actiegroepen Ademloos en Straten-Generaal willen, en wat er uiteindelijk beslist werd.

'Aan de ene kant heb je het plan van de Vlaamse regering en het schepencollege, met het BAM-tracé en een paperclip met 19 rijstroken aan het Sportpaleis', vertelt Wim van Hees van Ademloos. 'Aan de andere kant heb je het Meccano-Plus-scenario van de actiegroepen. Dat moet het verkeer weghouden van de stad door het zware doorgaand verkeer via een tunnel onder de R11 of via de Liefkenshoektunnel te sturen. Wat overblijft is een lokale expresweg, met een Ringpark van 146 hectaren.'

De campagne focust sterk op die groene vesten die kunnen worden aangelegd bovenop een overkapt deel van de Antwerpse Ring, tussen het station van Berchem en de Groenendaallaan in Merksem. 'Het gaat om een droom van een stad', vindt Manu Claeys van Straten-Generaal, 'een perspectief dat meer te bieden heeft.'

Wim van Hees benadrukt dat je niet 'én het verkeer in de stad kan houden, zoals de Oosterweelverbinding doet, én een stille, groene, leefbare stad uitbouwen'.

De twee willen de Meccano-Plus-plannen opnieuw hoog op de politieke agenda plaatsen. 'We zullen aan het schepencollege vragen kleur te bekennen. We willen hen wijzen op de beloftes uit het bestuursakkoord. Daarin engageren ze zich om werk te maken van een studie rond de overkapping van de Ring.'

Die overkapping is haalbaar en realistisch, voegen ze er nog aan toe. 'Madrid heeft een schitterende calle30, die best kan vergeleken worden met wat wij willen op de Antwerpse Ring. Maastricht heeft een A2, die als voorbeeld zou kunnen dienen voor de R11 of de Krijgsbaan.'

Of het ook de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen wordt, hangt volgens hen van de politici zelf af: 'Als ze er werk van maken en het BAM-tracé afvoeren, zal het geen thema zijn.'

Vanavond om 20 uur starten Claeys en Van Hees hun informatieronde in Grand Café Horta. Daarna zijn Zwijndrecht, Zurenborg, Borgerhout (twee keer), Deurne en Merksem aan de beurt.

Christine De Herdt
Het Nieuwsblad 09-02-2011
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=2V364BO9

 

Middagpost - Radio2 - 08-02-2011 : luister hier

Tags: