Antwerpenaars doen wetenschappelijk onderzoek aan het slaapkamerraam

kade rechteroever

In Antwerpen nemen meer dan 1.000 volwaardige ‘burger-onderzoekers’ de luchtkwaliteit van de stad onder de loep. Ze hangen een makelaarbord met meetapparatuur aan het slaapkamerraam dat de luchtverontreiniging door fijn stof en stikstofdioxide in kaart brengt. Twee jaar geleden deden de Antwerpenaren al een soortgelijk onderzoek. De conclusie toen: vooral verkeer vervuilt ‘t Stad.

Het project ‘CurieuzeNeuzen’ betrekt de bevolking actief bij wetenschappelijk onderzoek om de luchtkwaliteit in de stad te onderzoeken. De 1.000 betrokken burgers meten de hoeveelheid fijn stof en stikstofdioxide (NO2) in de lucht door een makelaarbord met meetapparatuur op te hangen aan hun slaapkamerraam. Het onderzoek wordt gecoördineerd door de Vrije Universiteit van Brussel en de Universiteit Antwerpen. Dat deze metingen op zo’n grote schaal gehouden worden, is een Europese primeur.

Hotspot van verkeersemissies
Antwerpen is een hotspot voor hoge NO2- en fijnstofconcentraties, onder meer omdat de Antwerpse ring de buitenwijken van de stad doorkruist. Door burgers te betrekken willen de onderzoekers de stadsbewoners bewust maken van het belang van een gezonde leefomgeving en dus ook het belang om maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit verbeteren.

Ringland
De resultaten van dit onderzoek zullen ongetwijfeld de conclusies van het AIRbezen-project bevestigen. De resultaten van die campagne tonen aan dat de luchtvervuiling in Antwerpen sterk verkeersgerelateerd is. Beide onderzoeken laten dan ook het belang zien van Ringland en andere maatregelen tegen luchtvervuiling. De reorganisatie en overkapping van de ring kan een oplossing bieden voor de lucht die de Antwerpenaren elke dag inademen.

Meer informatie

Jonathan Lambregs
Bond Beter leefmilieu 31-03-2016
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/887/15928

 

Tags: