BAM en de communicatieoorlog achter Ringland

kade rechteroever

"Gevraagd hoe de communicatiestrategie van BAM over de Oosterweelverbinding wordt afgestemd op de communicatiestrategie van de overkappingsintendant, laat het communicatiebureau weten dat ze “BAM ondersteunt in haar communicatie, maar de communicatie daarover niet zelf voert.” De communicatie over de communicatie van BAM, doet BAM zelf." 

 

Kaapt de Vlaams Overheid het enthousiasme voor Ringland om een draagvlak voor de omstreden Oosterweelverbinding te vinden? Reclamegoeroe Jan Callebaut kreeg recent de opdracht van de BAM om een ‘krachtige communicatiestrategie voor het Oosterweel-project’ te ontwikkelen en dient daarbij onder meer rekening te houden met ‘de opdracht van de intendant in verband met de overkapping van de Antwerpse Ring.’ Tegelijk moet de overkappingsintendant ‘vertrekkende van de Oosterweelverbinding een overkapping van de volledige ring realiseren.’ Twee communicatie-opdrachten, betaald door de Vlaamse Regering, met eenzelfde doel. Of toch niet?

Voor het derde jaar op rij slaagde Ringland er deze week in om De Roma twee avonden na elkaar vol te laten lopen voor een stand van zaken. De burgerbeweging die in Antwerpen op heel wat steun kan rekenen, heeft vergevorderde plannen klaar om de Antwerpse Ring volledig te overkappen. Dat kan bovendien op een manier die een verkeersinfarct tijdens de werken voorkomt en – niet onbelangrijk – het kan snel.

(Foto Ringland)

Intussen ziet ook de Vlaamse Regering brood in het overkappingsverhaal. Eind vorig jaar stelde ze Alexander D’Hooghe aan als overkappinsintendant. In het persbericht  dat daarover op 16 december 2015 werd verstuurd, worden de ambities van de Vlaamse Regering en bijhorende de opdracht van D’Hooghe duidelijk omschreven:

Daarbij stelde zij (de Vlaamse Regering, ToC) uitdrukkelijk de ambitie voorop om vertrekkende van de Oosterweelverbinding een overkapping van de volledige ring te realiseren.

Oosterweel boven

Het persbericht maakt de hiërarchie duidelijk: de Oosterweelverbinding is “beslist beleid” en dus onbespreekbaar. Daarnaast is er “de ambitie” om de volledige ring te overkappen.

De hamvraag is of beiden compatibel zijn. Kan de Oosterweelverbinding, die door de Antwerpenaren in een referendum in 2009 overtuigend werd weggestemd, overkapt worden? Ringland gelooft van niet en stelt een noordelijker gelegen (Oosterweel-Noord) verbinding voor. Die heeft als groot voordeel dat het toenemend havenverkeer vanop de Antwerpse Linkeroever makkelijker en verder van het stadscentrum passeert.

In het rood de klassieke Oosterweelverbinding. In het blauw het alternatieve ‘Oosterweel-Noord’
(Foto: Ringland)

Maar er is vooral het technische luik: de Oosterweelverbinding, zoals ze nu is voorzien, aansluiten op de rest van een overkapte ring is allesbehalve een evidentie. Alexander D’Hooghe liet recent nog verstaan dat het technisch wel degelijk mogelijk zou zijn, maar concrete plannen zijn er (nog) niet.


 

Communicatieparadox

Het plaatst de Vlaamse Regering voor een bijzonder communicatief probleem: aan de ene kant is er met de BAM een overheidsvehikel dat als opdracht heeft het Oosterweel-project door te voeren en aan de bevolking te verkopen. Daarnaast is er de overkappinsintendant die namens de Vlaamse Regering de overkapping van de ring belooft. De Vlaamse Regering kan geen twee tegenstrijdige dingen verkopen. De logische en wellicht enige resterende oplossing is dan om te zeggen dat beiden compatibel zijn en dat het de “ambitie” is om ook de Oosterweelverbinding te overkappen. Ambities kunnen niet altijd waargemaakt worden. Voor “beslist beleid” ligt dat moeilijker.

Om de communicatie in goede banen te leiden, huurde de Vlaamse Regering voor BAM het bureau van communicatiegoeroe Jan Callebaut in. Met zijn bureau Callebaut & Co won hij eind vorig jaar de aanbesteding. Kandidaten moesten zich melden voor 7 december 2015. De opdracht voor Callebaut & Co, zoals vermeld in het aanbestedingsdossier is zonneklaar:

BAM heeft nood aan een krachtige communicatiestrategie voor het Oosterweel-project die bijdraagt tot de verbetering van de maatschappelijke positionering van dit fel besproken en gevoelige dossier in de Antwerpse regio en in Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat bij deze positionering rekening gehouden wordt met de bredere beleidscontext (Masterplan 2020, de opdracht van de intendant i.v.m. de overkapping van de Antwerpse Ring) waarbinnen Oosterweel zich situeert. Van de dienstverlener wordt verwacht dat hij kan bijdragen tot de uitwerking van een dergelijke communicatiestrategie.

Gevraagd hoe de communicatiestrategie van BAM over de Oosterweelverbinding wordt afgestemd op de communicatiestrategie van de overkappingsintendant, laat het communicatiebureau weten dat ze “BAM ondersteunt in haar communicatie, maar de communicatie daarover niet zelf voert.” De communicatie over de communicatie van BAM, doet BAM zelf.

Volgens de communicatieverantwoordelijke van BAM, Tim Van der Schoot, wordt er informatie uitgewisseld tussen de BAM en het team van de intendant. “Wij informeren het team van de intendant over onze concrete plannen en omgekeerd. We houden elkaar dus op de hoogte, maar het is ook de opdracht van de overkappingsintendant om met alle betrokken partijen te praten. Met ons en met de actiegroepen.”

Tim Van der Schoot (BAM): We informeren het team van de intendant over onze concrete plannen en omgekeerd

Landen

Bij het team van de intendant, dat sinds kort de website overdering.be online heeft, benadrukt Hella Rogiers van Common Ground dat er geen directe samenwerking met BAM of Callebaut & Co is. “Er is overleg met alle betrokkenen. Met de actiegroepen, maar ook met BAM. Bij een meeting met BAM was ook iemand van Callebaut & Co aanwezig. Maar er is geen formele inhoudelijke samenwerking. We wisselen informatie uit over wat we op het vlak van communicatie gaan doen, maar dat doen we ook met Ringland. Zo weten we allemaal van elkaar wat wanneer wordt gezegd. Dat past exact in onze opdracht: het onderling wantrouwen wegnemen. Dat kan enkel door transparant te zijn en open te staan voor alle actoren in het verhaal. Uiteindelijk zijn wij regisseurs die iedereen samenbrengen en samenwerking omzetten in concrete plannen. We nodigen iedereen uit om daar aan bij te dragen. Zo creëren we een breed draagvlak.”

Maar liggen die plannen niet al op tafel dankzij Ringland? Is er via die burgerbeweging niet al een breed draagvlak gecreëerd? De kritiek dat de hele communicatiecampagne op een soort recuperatie van Ringland lijkt, galmt luid op sociale media.

Maar volgens Hella Rogiers is de kritiek onterecht. “We willen het proces faciliteren en alle betrokkenen op één lijn krijgen zodat we echt aan de slag kunnen. Ringland heeft veel goed werk verricht, maar ook hun plannen zijn geëvolueerd op basis van voortschrijdend inzicht. Ringland geeft aan ons ook zelf aan dat ze samen met ons een aantal zaken nog verder willen onderzoeken. Er zijn altijd nieuwe inzichten en dat is goed. Hoe meer input we krijgen, hoe beter. We moeten samen landen met dit project. Dat is het doel.”Tom Cochez
Apache 29-04-2016
https://www.apache.be/2016/04/29/bam-en-de-communicatieoorlog-achter-ringland/

Tags: