"Nieuwe recreatieve open plek voor iedereen?"

kade rechteroever

open brief aan de redactie 

 

 

 

Beste,
 
 
Wij lazen het artikel “Natuur en erfgoed centraal in groenzone”. Wij, dat zijn enkele tuinders van de volkstuingroep ‘'”Singel”, in het Brialmontplan omgedoopt tot “Wolvenberg bis”.  Wij volgden met 10 de voorstelling van dat plan in de districtscommissie van Berchem en de week erna met 45 tuinders de besluitvorming in de districtsraad van 23 februari 2017.
 
Het is ontgoochelend voor ons en het maakt ons kwaad hoe weinig kritisch dit hele plan met veel hoerageroep in GvA  wordt overgenomen. 
 
Schepen Rob Van de Velde en districtsburgemeester Evi Van der Plancke nemen nu al wel het woord ‘stadslandbouw' in de mond.  Maar in welke toekomst en in welk plan? Want er moeten volkstuinen weg: 

  • dit jaar nog het volkstuincomplex Singel, waarop bijna uitsluitend inwoners van Oud-Berchem tuinieren in een superdiverse samenstelling: het gaat om 52 tuinen en zo’n 150 tuinders.
  • volgende jaren de volkstuingroepen “Brilschans” en “Polygoon”

 

Graag wat kommentaar hierover :
 
1. Het gestoef over een park Brialmont dat groter is dan Park Spoor Noord of Middelheim, is hallucinant. Wie in Berchem vlak naast dit gebied woont weet dat het om kleine reststukken gaat die volledig doorgesneden worden door de drukste Ring van Vlaanderen in een van de meest vervuilde steden van Europa, een spoorweg en de drukke singel.  De Berchembrug (fietsers- en voetgangersbrug) op die plaats oversteken is een aantasting van longen en oren. Een parkverbinding lost dit niet op en een geluidswal maar zeer beperkt (een verlaging van 10/15 decibel tot 65 decibel). . En de gevaarlijke singel (een gewestweg) ligt  tussen het Villegaspark en Brialmont bis. Hoe gaat men voorkomen dat spelende kinderen niet plots en zonder toezicht overlopen??
 
In het artikel staat geen woord over de intentieverklaring van juni voor een volledige overkapping van de zuidelijke ring, noch over de onderhandelingen tussen burgerbewegingen en overheden die op dit ogenblik op kruissnelheid lopen...er wordt  zonder enige gène met ons belastinggeld dit jaar nog een “nieuwe recreatieve open plek voor iedereen” aangelegd, die later terug moet afgebroken worden om plaats te maken voor de werken van de overkapping. Over zuinig financieel beheer gesproken!
 
2. Gedurende de ontwikkeling van het Brialmontplan kreeg Natuurpunt een plaats maar werden de bestaande volkstuinen weggegomd zonder overleg vooraf.

Nu wordt er wel gezocht naar alternatieve plekken voor de verdwijnende volkstuinen. Op zich een positief gebaar. Maar wie tuiniert doet dat het best zo dicht mogelijk bij huis.
 
3. Volkstuinen zijn in Vlaanderen sociaal-historisch Vlaams erfgoed. Een erfgoed waarin de Vlaamse overheid recent nog investeerde...In Oud-Berchem bestaan de volkstuinen reeds meer dan 100 jaar. De laatste decennia verdwenen diverse volkstuinen in Berchem van de kaart: vroeger aan het Station van Berchem, recent in de Veldekens, nu ook in de Saffierstraat voor de aanleg van een fiets-o-strade... en deze herfst voor een Brialmontpark zonder tuinen op een plek waar niemand naar vraagt. 
 
Wij tuinders zijn inwoners van Oud-Berchem, we zijn het erover eens dat “de bestaande groene ruimte gevrijwaard moet worden en er nieuwe groene plekken waar mogelijk gecreëerd moeten worden”. Liefst in een samenhangend geheel van natuurgebied, parkaanleg, recreatieruimte en stadslandbouw, waarin de bestaande volkstuinen ondersteund en geïntegreerd worden.

Want wiens schuld is het als er te weinig groen is in Berchem terwijl gronden aan stadsontwikkelaars verpacht worden om steeds meer groen in steen te veranderen?
 
Namens een groep verontwaardigde tuinders in Oud-Berchem,
 
DDL en WVG
Berchem
13-03-2017

Tags: