Open brief van de volkstuinders van de Volkstuingroep 'Singel', Berchem.

kade rechteroever

Open brief aan de Antwerpse schepen van Stadsontwikkeling  Rob Van de Velde

 

Ter info aan de gemeenteraadsleden van de stad Antwerpen, de districtsraadsleden van Berchem, de overkappingsintendant Alexander D'Hooghe en zijn communicatieteamteam Common Ground en de burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos.

 

Geachte schepen Van de Velde,

Als inwoners van Antwerpen, District Berchem werden we blij verrast met het Toekomstverbond tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos. Onze leefsituatie vlakbij de ring zal in de toekomst in vele opzichten verbeteren.  Een volledige overkapping van de ring garandeert gezondere lucht, de dagelijkse geluidshinder zal afnemen en de keuze voor doorgaand verkeer buiten de stad, gescheiden verkeer op de ring en een modal shift naar meer fietsen, wandelen en openbaar vervoer maakt onze stad  beter bereikbaar en veel aangenamer om in te leven.

Voor de invulling van de overkapping werd er o.l.v.  intendant Alexander D'Hooghe en zijn team een wedstrijd uitgeschreven, en voor deze aanleg op het dak van de ring zullen burgers vanaf september eveneens ruim bevraagd worden. Waar begonnen wordt met de overkapping en wie dat zal doen wordt duidelijk in april 2018 (aldus de intendant op de Ringland- avond in De Roma op 24 april jl.)

Zelf liet u zich recentelijk in de Tijd al uit over de kansen die een overkapping biedt op nieuwe stadsontwikkeling aan weerszijden van de ring – het zogenaamde tiende district.

Voor Berchem ligt er zelfs nu al een plan klaar voor de aanleg van een 'Brialmontpark' aan weerszijden van de ring tussen Berchem-station en Berchem-kerk. Dat is positief want onze stad beschikt over relatief weinig groen. 

 

Als inwoners van Oud-Berchem en tuinders van het volkstuingebied 'Singel' langs de ring in Oud-Berchem, (door AG Vespa omgedoopt tot Wolvenberg bis) zijn we echter erg bezorgd over uw nieuw plan.  De vele Berchemnaars die onze petitie voor het behoud van de tuinen ondertekenden, willen eveneens dat onze tuinen blijven bestaan in het voorziene park.

Een superdiverse gemeenschap van Berchemse inwoners tuiniert er al sinds ettelijke decennia. Toevallige wandelaars zijn steeds blij verrast als ze de moestuinen te ontdekken, die vrij toegankelijk zijn. Dit sociaal-historische erfgoed van Oud-Berchem  wordt nu, na 102 jaar, met één pennenstreek  weggeveegd uit uw Brialmontplan, hoewel sommige van uw stadsdiensten adviseerden om de volkstuinen te integreren.

De volkstuingroep'Singel' is een schoolvoorbeeld van samenleven rond een gemeenschappelijke hobby. Het versterkt de ontmoetingen tussen diverse culturen en is een wederzijdse verrijking, en dit vlak bij huis. Je zou het een pilootproject kunnen noemen.

U verklaarde zelf onlangs in Gazet van Antwerpen dat u voor stadslandbouw bent en u pronkt graag met moestuininitiatieven zoals het moestuindak in het Groen Kwartier.

Hoe rijmt u uw uitspraken met uw plan om de 52 volkstuinen in Oud-Berchem te doen verdwijnen? Waarom nog snel-snel dit jaar, terwijl de ontwerpwedstrijd voor een overkapping al volop loopt ?  Uw timing voor een park is erg ongelukkig en verspillend, als er later op die plekken overkappingswerken zullen gebeuren, die ook vlak naast de ring technische vrije ruimte zal vereisen (voor camions, aanvoer materialen enz.).

Hoe verklaart u de aanleg van een park op grondgebied dat noch van het district is, noch van de stad, maar wel van de federale overheid?

Hoe gaat u kinderen, die vrij veilig op eigen houtje naar het Villegaspark kunnen gaan spelen, zonder ongelukken over de Singel lokken naar een ander park, de Singel waarover u geen bevoegdheid hebt?

Waarom mogen stadswandelaars in uw nieuwe park niet in contact komen met een oeroud gebruik van mensen, nl. zelf groenten en fruit telen, en daar in alle gastvrijheid van proeven? In veel steden in de wereld ontstaan volop moestuininitiatieven in allerlei vormen, en u doet de oudste van de stad weg.

 

Het is een goed idee dat er nieuwe tuinen komen in het Prieelpark, om eerdere afbraak van tuinen te compenseren. Tuinders verplaatsen naar een verder gelegen park is in uw ogen misschien een volwaardig alternatief, maar doet tuinders hun tuin verliezen. Tuinders verbeteren voortdurend de grond waarop ze tuinieren. Na jaren opnieuw beginnen is niet evident, en dan nog verder weg: 5 km heen en weer.  Of gaat u zelf 5 km te voet naar uw moestuin in het Prieelpark om boontjes te plukken? Niet iedereen fietst, of heeft een auto, en het openbaar vervoer is onpraktisch.  Realiseert u eigenlijk wel wat een moestuin betekent voor mensen die het al niet breed hebben?

Wij vragen dat u en uw bestuur wachten op de plannen van uitvoering van de overkapping zodat u het lokale park in Berchem naadloos kan laten aansluiten op een gerealiseerde overkapte ring. Dit zonder voorbarig kostenverlies en met behoud en integratie van de 3 volkstuingebieden langs de ring, nl. Singel, Polygoon en Brilschans.

Een volkstuingroep zoals de 'Singel' kan zelfs vrij eenvoudig geïntegreerd worden in een park.

Zet bijvoorbeeld een stevige omheining tegen konijnen rond de volkstuingroep en plant er ecologische hagen rond; het hek is zo onzichtbaar voor wandelaars. Het poortje blijft overdag open. Alle andere omheiningen tussen de tuintjes kunnen worden vervangen door ecologische wandelpaadjes. Voorzie een gemeenschappelijke compostruimte, een plek voor vorming van tuinders en bezoekers en een gemeenschappelijke opslagplaats voor materiaal. Renoveer de kleine tuinhuisjes en geef ze een afdak. Installeer meer waterpompen en ook regenopvang als illustratie/innovatie. Zorg voor verlichting op zonne-energie voor de veiligheid, bijvoorbeeld via zonnepaneeltjes op de tuinhuisjes. Reserveer een plaats voor workshops over ecologisch tuinieren en het ontvangen van bezoekers. Voorzie in minituintjes voor kinderen...

Wij leven en tuinieren al jaren naast braakliggend niet onderhouden (natuur)gebied naast de singel in Berchem, waar niemand naar omkijkt. Wij vragen u hetzelfde geduld tot de ontwerpen voor de overkapping rond zijn. Stem uw lokale plannen af op de overkappingsplannen!

Volkstuinen in een park naast de ring zijn een meerwaarde voor iedereen. Het district Berchem zou  hierin een voorbeeldrol kunnen opnemen!

 

Gelooft u het niet? Wij nodigen u graag uit om zelf te komen kijken op onze open tuindag van Velt op zondag 4 juni tussen 13u en 18u.

 

Met vriendelijke groeten,

De volkstuinders van de Volkstuingroep 'Singel', Berchem.

Tags: