Open brief voor gezonde lucht

kade rechteroever

Beste medeburgers van Antwerpen, "gij allen die in deze stad probeert te ademen"


Wisten jullie dat we in de maand November alweer twee enorme vervuilingpieken achter de rug hebben qua luchtkwaliteit? Wellicht niet. Wisten jullie dat het lopende gemiddelde van de luchtkwaliteit in Antwerpen in 2017, ondanks de breed aangekondigde LEZ, nog steeds even slecht is als de jaren tevoren?

Luchtkwaliteit is een lastig maatschappelijk probleem. Je ziet het niet en de effecten zijn sluipend. Niet zoals verkeersveiligheid en mobiliteitsbeleid, waar je de effecten (helaas) elke dag van op de wegen kan meemaken. Ze hangen nochtans veel harder samen dan je zou vermoeden. 61% (!) van onze luchtvervuiling komt immers voort uit wegverkeer. Wagens dus.

96 artsen stuurden deze waarschuwing naar de Brusselse overheden:
'Luchtvervuiling leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een toename van long- en blaaskankers, een toename van leukemie bij kinderen, een toename van astma en chronische bronchitis, een toename van allergieën. Tijdens een zwangerschap zijn de schadelijke effecten groot: meer vroegtijdige geboorten en laag geboortegewicht, vermindering van de longfunctie en kinderastma. Dit alles leidt tot een afname van de levensverwachting die overeenkomt met 632 vroegtijdige overlijdens per jaar.'

De harde waarheid is dat het in Antwerpen nauwelijks of niet beter gesteld is dan in Brussel. Ook hier overlijden honderden mensen per jaar aan de gevolgen van de *bijzonder* slechte luchtkwaliteit. Stel je voor dat je die mensen zo op straat zag doodvallen, à rato van 1 of 2 per dag. Zouden we er dan nog steeds niets aan doen? Laten we dit allemaal zomaar gebeuren omdat de gevolgen verstopt zitten achter de muren van onze ziekenhuizen?

En wat doet het beleid? De trieste waarheid is ook daar: bijna niets. De Vlaamse overheid is door Europese regelgeving verplicht om een luchtsaneringsplan op te stellen voor de Antwerpse agglomeratie. Dat plan is deze zomer in alle stilte in openbaar onderzoek gepasseerd, zonder enige aankondiging, zonder dat eender welke actiegroep er weet van had. Zo'n manoeuvre doet het ergste vermoeden en ja hoor, het is een "plan" met een stuitend gebrek aan ambitie. Ja, ook hier weer, net zoals in het mobiliteitsbeleid, kan je spreken van een groffe nalatigheid. De wettelijk verplichte (!) EU normen worden volgens het plan pas in 2025 gehaald en zelfs dan nog niet in alle delen van de stad. De WHO normen volgens de eigen "ambitie" pas in... 2050. Nog brutaler is het feit dat de beloofde modal shift compleet ontbreekt in het plan. Hoewel alle betrokken partijen (Vlaanderen, stad Antwerpen) dit mee beloofd hebben in het Toekomstverbond. Hoewel dit de enige fundamentele oplossing is voor een hele reeks problemen waar onze stad mee kampt.

Help ons om dit probleem aan te pakken. De strijd om de veiligheid van de fietser heeft ons één ding geleerd: we kunnen winnen, als we maar blijven doorzetten.
Verspreid mee dit bericht en kom alsjeblieft massaal naar de Luchtzaak benefiet op 4 December. De opbrengst gaat integraal naar de strijd voor een betere luchtkwaliteit.
Het is een belangrijke stap in een lang gevecht. Een gevecht om mensenlevens. De levens van je kinderen, je ouders, je vrienden. Al wie ademt, ondervindt hier de gevolgen van. Iedereen dus.


Link naar benefiet en ticketing: www.luchtzaak.be

Artikel Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20171120_03196637

Thomas Goorden

23-11-2017

Tags: