CurieuzeNeuzen doet geen uitspraak over luchtvervuiling door vliegverkeer

kade rechteroever

De luchthaven van Deurne verspreidde de voorbije weken een promofolder ‘Luchthaven buurt’. Daarin wordt de indruk gewekt dat de resultaten van het Antwerpse luchtkwaliteitsonderzoek CurieuzeNeuzen aantonen dat het vliegverkeer geen noemenswaardige luchtvervuiling veroorzaakt rond de luchthaven en dat de normen voor fijnstof in de buurt van het vliegveld niet overschreden worden. Deze bewering is onjuist en wordt op geen enkele wijze ondersteund door het CurieuzeNeuzen-onderzoek. CurieuzeNeuzen werd niet betrokken bij deze publicatie, en distantieert zich ervan.

 

Stikstofdioxide is geen fijnstof 


Voor het CurieuzeNeuzen-project werd een samenwerking opgezet tussen de Vrije universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Ringland en de stad Antwerpen. In de maand mei werd op 2.000 plaatsen in Antwerpen de luchtkwaliteit onderzocht. Op 26 juni werden de eerste voorlopige resultaten vrijgegeven: een kaart met concentraties van stikstofdioxide (NO2) op de 2.000 meetpunten. Het is die kaart met NO2-meetwaarden die – zonder toestemming – werd opgenomen in de promofolder.
Stikstofdioxide is een gasvormige vorm van luchtverontreiniging en is dus iets helemaal anders dan fijnstof. CurieuzeNeuzen heeft geen data of resultaten vrijgegeven voor fijnstof. Conclusies trekken over fijnstofconcentraties op basis van NO2-data is dan ook wetenschappelijk onverantwoord.

 

Stikstofdioxide is geen indicator voor impact luchtverkeer


Wat zeggen de resultaten van CurieuzeNeuzen dan wel? Het onderzoek toont aan dat er geen verhoogde NO2-concentraties zijn in de buurt van de luchthaven van Deurne. Dat is op zich geen wereldschokkend nieuws, en ligt volledig in de lijn van ander onderzoek nabij luchthavens, waar ook geen hogere waarden voor NO2 werden vastgesteld. Stikstofdioxide (NO2) is immers een goede indicator voor luchtverontreiniging door wegverkeer, maar niet zozeer door luchtverkeer.
Wanneer het gaat over gezondheidsproblemen nabij luchthavens is NO2minder relevant, maar zijn andere vormen van luchtverontreiniging belangrijker. Naast geluidsoverlast is ultra-fijnstof daarbij de belangrijkste component. Hoge concentraties van dit zeer fijne stof kunnen belangrijke gezondheidseffecten hebben. Onderzoek in de buurt van grote luchthavens, zoals Schiphol en Zaventem, geeft verhoogde waarden aan van dit ultra-fijnstof.
Rond de luchthaven van Deurne zijn tot nog toe geen uitgebreide metingen voor ultra-fijnstof gebeurd. Het is dus onmogelijk uitspraken te doen over eventuele problemen met de luchtkwaliteit veroorzaakt door het vliegverkeer in Deurne.

 

CurieuzeNeuzen vraagt rechtzetting


Het doel van het CurieuzeNeuzen-project is de Antwerpse bevolking correct te informeren over de luchtkwaliteit in de stad. Het is dan ook jammer te moeten vaststellen dat net het omgekeerde gebeurd is, en dat de CurieuzeNeuzen-resultaten aangegrepen worden voor misleidende berichtgeving. We vragen dan ook met aandrang dat de luchthaven de verdere verspreiding van de promofolder meteen stopzet en de fouten in haar berichtgeving publiekelijk corrigeert.

 

CurieuzeNeuzen in De Roma

Op zondag 23 oktober om 11.30 uur blazen de CurieuzeNeuzen verzamelen in De Roma.

Ontdek de definitieve gedetailleerde resultaten van heel Antwerpen en specifiek van je straat of buurt. Wat zijn  de effecten op je gezondheid? En wat nu? Kunnen we er samen iets aan doen?

Je krijgt uitleg van experts, onder wie Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieu Agentschap, en longspecialist Ben Nemery, een van de topdokters achter de gezondheidsstudie voor Ringland.

Programma CurieuzeNeuzen op zondag 23 oktober

11.00 uur: deuren van De Roma open

11.30 uur: toelichting bij de resultaten met filmpjes, interviews,…

13.00 uur: korte lunchpauze (broodjes, soep en drank te koop bij De Roma)

13.30 uur: infostands (Ringland, milieuorganisaties, autodelen Cambio, dokters,…) en uitwisselingsmoment 

14.30 uur: einde

Ook als je zelf geen meetinstallatie had hangen, ben je meer dan welkom. Tickets zijn gratis, maar snel reserveren is de boodschap. Maximaal twee tickets per inschrijving.

Reserveer hier je ticket!

Ringland 06-10-2016
http://ringland.be/academie/curieuzeneuzen/nieuws/

Tags: