De grote omarming, speech Wim van Hees

kade rechteroever

Na een debat/gesprek in deSingel op 6 oktober werd nagebabbeld in de artiesten foyer. We spraken over partijkeuze. Het is in mijn hoofd blijven spoken.
Er bleek nl. vooral een duidelijk verschilpunt tussen de lange termijn en de korte termijn als kieshorizon.


Mijn stem advies is “denk goed na”, maar binnen 2 heel duidelijke grenzen:


1) realiseer u dat als we de Parijse klimaat akkoorden willen behalen er geen nieuwe voertuigen op fossiele brandstoffen meer mogen worden toegelaten vanaf 2028. (vandaag bevestigd in studie).
Mijn persoonlijke horizon én die van de planeet zouden hierin wel eens parallel kunnen lopen.

2) maar de planeet overleeft de mens wel. Maar overleven wij onze dieselverslaving?

• Dieselroet is slecht voor sperma en zit ook in de placenta.
• Dieselroet zit in de urine van schoolkinderen.
• Dieselroet bepaalt de longcapaciteit van adolescenten,
• dieselroet beïnvloedt kanker, diabetes en long, hart- en vaatziektes,
• dieselroet beïnvloedt ouderdomsziektes als diabetes.
• Dieselroet vergroot de kans op kanker en hart-, long- en vaatziekten.
• Dieselroet verkort ten slotte ons aller leven.
• Het bestrijden van dieselroet duldt dus geen uitstel.

Dat is het slechte nieuws.

Het goede nieuws is dat Ademloos in februari liet uitrekenen wat de effecten zijn van een dieselban.

  • Er is geen enkele efficiëntere maatregel. Die bovendien geen grote, ingewikkelde, dure infrastructuur maatregelen vraagt. Alleen 5 minuten politieke moed!
  • En we weten bovendien dat de te hoge concentraties van dieselroet in alle Vlaamse steden én dorpen terug gevonden worden. Overal waar lintbebouwing is en waar veel verkeer is.
  • Een dieselban op nieuwe personenwagens laat 46 % van het dieselroet van voertuigen verdwijnen.
  • 8 maart van dit jaar heeft Ademloos dit  voorstel gelanceerd om een  dieselban in te stellen. Wij stellen het voor, voor minstens heel Vlaanderen.

Dat is het goede nieuws.

U kunt dit idee zeer eenvoudig steunen door onze petitie te steunen op http://www.ademloos.be/ban-de-diesel
Maar veel belangrijker: u kunt het ook steunen door uw stemgedrag.

Wij moedigen u dan ook aan om uw stem gedrag in eerste instantie te laten bepalen door de afweging hoe uw kandidaat zal omgaan met dit vraagstuk.


Kies voor de natuur, dat is de beste stem voor uzelf, uw kinderen, uw kleinkinderen.

Wim van Hees

Tags: