Fietsen zonder vrachtwagens, Critical Mass Antwerpen op 27/10

kade rechteroever

Fietsersbond Antwerpen nodigt u uit voor de Critical Mass Bike Ride op 27 oktober 2017, 18 uur. 
 
Op 3 oktober kwam een fietsster om op de hoek van de Plantin Moretuslei en de Simonsstraat.
Op 10 oktober werd een fietser levensgevaarlijk gewond op het kruispunt van de Lange Dijkstraat en de Oranjestraat. Hij overleed later die dag.
 
Zoals steeds blijven er familie en vrienden achter die treuren om het verlies. Wij gedenken de slachtoffers tijdens de volgende Critical Mass Bike Ride. 
 
In beide gevallen was een vrachtwagen betrokken bij het ongeval. Dode hoek is een term die telkens opnieuw opduikt bij ongevallen met vrachtwagens en fietsers. Dode hoek ongevallen, en andere ongevallen waar fietsers en vrachtwagens bij betrokken, zijn worden aanzien als noodlottige gebeurtenissen zoals stormweer of aardbevingen.  Toch kunnen ze vermeden worden.

Al jaren vraagt de Fietsersbond om vrachtwagens en fietsers niet meer samen in de verkeersjungle te gooien. Het kan.

Om maar enkele maatregelen te noemen: conflictvrije verkeerslichtenregeling (ook voor wagens die naar rechts afslaan), gescheiden routes voor vrachtwagens en fietsers, geen vrachtwagens de weg opsturen als ook scholieren en fietspendelaars onderweg zijn (venstertijden heet dat).

Wegbeheerders kennen de oplossingen beter dan wie ook. Alleen ontbreekt de sense of urgency om ze toe te passen. 
 
Tijdens de Critical Mass Bike Ride maken we duidelijk dat het echt wel dringend wordt. 
 
De Critical Mass Bike Ride van vrijdag 27 oktober start zoals steeds om 18u op het Theaterplein in Antwerpen.

Deel dit bericht gerust.

Facebook event 

Tags: