FILELEED

kade rechteroever

2016 was een recordjaar qua fileleed, maar misschien is er een remedie die de onkosten en de ecologische druk van files kan helpen verlagen. Telkens als ik na stilstand op de snelweg op het gaspedaal druk, geeft mijn boordcomputer tijdelijk een verbruik van 49 liter per 100 km aan. Dat verbruik is gigantisch, en heb je bij duizenden wagens tegelijk.
Waarom verplichten we bij structurele files dan niet een aantal wagens om gedurende een bepaalde tijd volledig stil te staan, tot wanneer ze een afstand met een normale snelheid kunnen afleggen?
Dat zou je kunnen realiseren met verkeerslichten op de snelwegen, die bij files een deel van het verkeer tijdelijk tegenhouden. Je zou ook opritten tijdelijk kunnen afsluiten. Dan heb je weliswaar een stilstand op de toegangsweg, maar dat is niet anders bij een spooroverweg, en de meeste bestuurders zetten dan terecht hun motor af.
Dat zo'n maatregel een aanzienlijke daling van het brandstofverbruik, de kosten en de luchtvervuiling met zich zou brengen, is evident.
Misschien komt er dan wel minder geld in de schatkist en moet de overheid de moed hebben om inkomsten elders te halen, maar waar geeft men de voorkeur aan? Dat de files een langzaam infarct veroorzaken, is vergelijkbaar met wat mensen zichzelf op termijn aandoen. Ik denk hierbij aan proeven met kikkers die niet uit heet water springen wanneer het water langzaam wordt opgewarmd. Hoelang blijven wij met zijn allen in het warme water zitten?

Marcel Cuvelier, Gent
HUMO 10-01-2017 pag. 58

Tags: