Frank Deboosere: "Mijn idee over maximumsnelheden op autosnelwegen"

kade rechteroever

Maximum 90 km/h 

 


Al jaren pleit ik voor de invoering van een maximumsnelheid van 90 km/h. Minder verkeersslachtoffers. Minder vervuiling. Minder stress. Sneller op je werk tijdens spitsuren. Veel goedkoper. Veel stiller. Beter voor je motor. Minder fijn stof. Het is geen toeval dat bij blokrijden een snelheid van 90 km/h wordt gehanteerd. Zo kan je het grootst aantal voertuigen veilig van punt A naar punt B brengen.

 

Maximaal 90 km/h: het is een maatregel die weinig kost en die verhoudingsgewijs heel veel opbrengt. Als we het grootste geluk voor het grootste getal willen nastreven, maken we het leven veel aangenamer door niet sneller te rijden dan 90 km/h. Aangenamer voor onszelf, voor onze kinderen, voor het milieu en voor onze portemonnee.

Zeker op een drukke weg als de Brussele grote ring is het onverantwoord om 120 km/h te vlammen. Overal op- en afritten, onverwachte bochten, asverschuivingen, je komt echt ogen tekort. Gun je zenuwen wat rust. Een rustige rijstijl is goed voor iedereen.

Ik begrijp ook niet waarom men maar begint te verbaliseren bij snelheden die ver boven het toegestane maximum liggen. Echt een Belgische situatie: "Je mag niet sneller dan 120 km/h op de autosnelweg, maar we vertellen aan iedereen dat we je pas zullen bestraffen als je meer dan 126 km/h rijdt. Of 130 km/h. Of 134 km/h." Wie houdt men hier voor de gek?


Rekeningrijden lijkt mij een evidentie. Nu is het systeem heel oneerlijk: of je nu 1.000 of 50.000 km per jaar rijdt, je betaalt hetzelfde bedrag aan verkeersbelasting. Terwijl de veelrijders veel meer verantwoordelijk zijn voor milieu- en fileproblemen. Wie weinig kilometers doet, betaalt verhoudingsgewijs veel meer aan de jaarlijkse autoverzekering.


 In België betalen we mensen met auto's en brandstof: de bedrijfswagen of salariswagens. Geen wonder dat onze wegen dichtslibben en dat de files elk jaar langer worden. Dit is dweilen met de kraan open. Zie ook hier.

Jammer genoeg delen de meeste mensen mijn mening niet. Iedereen weet nochtans dat het niet zo goed gaat met de aarde en dat we dringend ingrijpende milieumaatregelen moeten nemen. Maar als het er op aan komt, wijst men met een beschuldigende vinger naar de ander en blijft men steevast verder vervuilen.
 


In februari 2010  was er een periode met veel fijn stof in de lucht. Dat fijn stof was afkomstig uit Duitsland en Polen, waar de winter erg streng was en de mensen zich verwarmden met (vervuilende) steenkool. Omwille van de slechte luchtkwaliteit werd aan de automobilisten gevraagd om niet sneller dan 90 km/h te rijden. Veel mensen reageerden zeer boos. Zelfs de media kloegen steen en been. En dat terwijl auto's niet alleen fijn stof produceren, maar ook koolstofdioxide. Hadden we enkele maanden tevoren niet gedanst om de klimaatconferentie van Kopenhagen te doen slagen?


Op 31 januari en 1 februari 2011 was er opnieuw smogalarm en mocht je op veel autosnelwegen niet sneller dan 90 km/h. Mijn collega's van de verkeersredactie zagen de files slinken... Er was een veel vlottere doorstroming van het verkeer.


Het smogalarm van 24 en 25 januari 2013 werd veroorzaakt door een scherpe inversie op 300 meter hoogte.

Ook op 13 en 14 maart 2014 was er smogalarm en mocht je op verschillende wegen niet sneller dan 90 km/h rijden.


 Recent besliste men in Spanje om de maximumsnelheid terug te brengen van 120 km/h tot 110 km/h. Op de meeste ringwegen in grote Europese steden mag je maar 90 km/h of 100 km/h rijden.


 Eén op de drie Vlamingen neemt de auto voor een afstand van minder dan één kilometer, parkeerproblemen of niet.


 We hebben nog een lange weg af te leggen.

Frank Deboosere
http://www.frankdeboosere.be/mobiliteit/mobauto.php

 

Tags: