Gemeentebestuur hekelt schrappen 'quick win 8'

kade rechteroever

  Zwijndrecht

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht is niet te spreken over de manier waarop de zogenaamde 'quick win 8' van de politieke agenda is verdwenen.


Een quick win is een veel gebruikte term om aan te duiden dat er vlugge, relatief goedkope maatregelen zullen genomen worden om een moeilijke verkeerssituatie te verbeteren in afwachting van een definitieve oplossing.'Quick win 8' had betrekking op de situatie rond Linkeroever en Zwijndrecht. Deze oplossing omvatte onder meer het afsluiten van de oprit aan de park-and-ridezone op Linkeroever waardoor het verkeer op de E17, in afwachting van het Oosterweelproject, een betere doorstroming zou krijgen en het sluipverkeer in Zwijndrecht drastisch zou verminderen.

"Deze quick win werd bij bewonersvergaderingen en op de commissie Mobiliteit telkens weer als een te verwachten maatregel aangekondigd", zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen).

"Toen we informeerden naar het precieze tijdstip van de commissie kwamen wij te weten dat het punt over de quick win 8 van de agenda was geschrapt. Volgens de BAM gebeurde dat op uitdrukkelijke vraag van het kabinet van minister Weyts. Als reden werd opgegeven dat de Oosterweelwerken op Linkeroever zouden starten op 1 januari 2017. Er wordt ons langs de ene kant gezegd dat we betrokken zijn bij het debat en dan worden we er opeens weer buiten gehouden."
Het Zwijndrechtse gemeentebestuur weet nog steeds niet op welke manier dit dan zal gebeuren en wat de precieze plannen hiervoor zijn.
(nvw)
Gazet van Antwerpen 28-03-2015 pag. 38

Tags: