Gent en Mechelen hebben beste publieke ruimten van Vlaanderen

kade rechteroever

Nu Antwerpen nog ...

Op 29 maart werd tijdens het Congres Publieke Ruimte in Mechelen voor de tiende keer de Prijs Publieke Ruimte uitgereikt. De onderscheiding ging naar de stad Gent voor de transformatie van de voormalige textielfabriek De Porre tot een veelzijdig buurtpark (VandriesscheArchitecten). De jubileumeditie van de Prijs Publieke Ruimte kreeg extra weerklank door de uitreiking van de eerste publieksprijs Publieke Ruimte. Die ging naar Mechelen waar op een voormalig parkeerterrein in de binnenstad de Rik Wouterstuin tot stand kwam (OKRA). 

Met de jaarlijkse onderscheiding moedigt het kenniscentrum Infopunt Publieke Ruimte gemeentebesturen en andere opdrachtgevers aan om werk te maken van kwaliteitsvolle leefomgevingen. “De prijs is een erkenning voor goed opdrachtgeverschap”, zegt juryvoorzitter Jan Vilain. “Door werk te maken van kwaliteitsvolle publieke ruimten kunnen steden en gemeenten immers veel bieden aan hun inwoners maar ook aan middenstand en horeca, investeerders en toeristen. Bovendien kan een doordachte inrichting van de openbare ruimte bijdragen om andere doelstellingen te halen op vlak van klimaat, gezondheid, citymarketing of mobiliteit.” 

De genomineerde projecten voor de tiende Prijs Publieke Ruimte waren Spoor Oost (Antwerpen), de Kunstkerk Bossuit (Avelgem), De Porre (Gent), de Kapucijnenvoer (Leuven) en de Rik Wouterstuin (Mechelen). 

 

“Gent is topstad op Europees niveau” 

De textielfabriek De Porre in Gentbrugge sloot in 1980 de deuren waarna de stad Gent de terreinen opkocht. Enkele jaren geleden werd op de voormalige fabriekssite een boeiend buurtpark ingericht waar veel te zien en te beleven valt. De jury van de Prijs Publieke Ruimte is onder de indruk dat alle ingrepen weloverwogen en met respect voor de industrieel-archeologische identiteit van de plek zijn gebeurd. 

De interactie tussen de veelheid aan omringende functies (sportschool, woonzorgcentrum, toekomstige woningen) en een gemeenschappelijke ruimte maken volgens de jury van De Porre een topvoorbeeld van hedendaags stedelijk leven. Jan Vilain: “In de tien jaar dat we de Prijs Publieke Ruimte uitreiken, werd Gent maar liefst negen keer genomineerd. Dat toont aan dat Gent een voorbeeldfunctie heeft. Het nieuwe circulatieplan is een verdere stap in die ontwikkeling waardoor Gent op hetzelfde niveau komt als Europese topsteden zoals Kopenhagen, Lyon of Barcelona.” 

 

Mechelen maakt centrum luchtig en levendig 

Mechelen onderging de afgelopen twintig jaar een ware metamorfose. De grijze provinciestad van weleer is tegenwoordig een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers. Jan Vilain: “Mechelen slaagt erin om zuurstof te brengen in de dichtbebouwde historische binnenstad, dankzij het openleggen van de vlieten en het creëren of toegankelijk maken van groene ruimten. Dat past in een duidelijke beleidsvisie om de stad luchtig en levendig te maken voor bewoners en bezoekers.” De Rik Wouterstuin is onderdeel van een ruimer parken- en tuinenplan en ook hier ligt zo’n vlietje. 

Burgemeester Bart Somers: “De publieke ruimte is de barometer van het stadsleven. De tendensen die zich hier afspelen zijn de voorbode van positieve of negatieve ontwikkelingen op maatschappelijk vlak. Door meer water en groen in de stad te brengen, geven we de publieke ruimte terug aan de bewoners en maken we van Mechelen een aangename stad voor iedereen.” 

Tags: