Laat Brussel op adem komen!

kade rechteroever

Onze Brusselse lucht is vervuild. Zo vervuild dat elk jaar 632 Brusselaars vroegtijdig sterven, zo vervuild dat de Europese Commissie ons land voor de rechter sleept, zo ongezond dat velen te kampen krijgen met luchtwegenaandoeningen, vooral ouderen en kinderen.

Na jarenlange discussies en kleinschalige projecten willen wij verandering zien. Wij willen vrij kunnen ademen, we willen schonere lucht nu, we willen in Brussel blijven wonen zonder ons schuldig te voelen tegenover onze kinderen die ongezonde lucht inademen.

De nieuwe regering in het Brussels gewest heeft de ambitie om een lucht-klimaat-energie plan op te zetten, dat is goed nieuws. Maar we vragen een concreet plan met duidelijke prioriteiten dat ervoor zorgt dat de vijf maatregelen met de meeste impact worden uitgevoerd tegen 2018.

Teken onze petitie vóór 31 juli en eis een ambitieus, concreet en meetbaar Brussels luchtkwaliteitsplan van onze politici.

SCHONE LUCHT BXL AIR PROPRE is een burgerplatform open voor iedereen. Meer info op www.schoneluchtbxl.be

http://www.schoneluchtbxl.be/

Tags: