Het verkeer moet veiliger

kade rechteroever

Verkeersveiligheid is een zorg van vele gezinnen.

De overdracht van de bevoegdheid over verschillende aspecten van verkeersveiligheid naar Vlaanderen schept nieuwe mogelijkheden en de impact van Europese regelgeving laat zich meer en meer voelen. Tegelijk stellen we vast dat de vooropgezette daling van het aantal verkeersslachtoffers niet wordt bereikt.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil daarom komen tot een Verkeersveiligheidsplan. Het moment om als gezinsorganisatie onze bestaande visie op verkeersveiligheid aan te scherpen en te actualiseren. Ons standpunt richt zich vooral op de meest zwakke weggebruikers en gaat uit van het STOP-principe, een pleidooi voor kindnormering en de nood aan samenhangende beleidsmaatregelen.

Lees HIER het standpunt van de Gezinsbond.
 

Gezinsbond, 16-12-2016
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/standpunten/Paginas/Verkeersveiligheid.aspx

Tags: