Hoe scoorde onze luchtkwaliteit in 2015?

kade rechteroever

Alweer een reden om te kiezen voor een VOLLEDIGE overkapping van de Ring!  Ook curieus naar de meetresultaten van het CurieuzeNeuzen project? Kom dan op 25 juni vanaf 14 uur naar onze CurieuzeNeuzen-stand op het Ringlandfestival

Presentatie van eerste meetresultaten nu 25 juni op het Ringlandfestival!


Alle meetpunten worden er voorgesteld op een reuzegrote kaart (4 x 4 meter) van Antwerpen. Daarnaast kan je aan de CurieuzeNeuzen-stand een tekenaar aan het werk zien die zijn eigen artistieke impressie van de namiddag op een levensgroot canvas zet. 

De kaart op het festival toont de data zoals we die vers van de pers van het labo ontvangen. Ze worden gevisualiseerd aan de hand van een 10 puntenschaal. Voor diepgaande analyses, trends en verklaringen is het nog even wachten tot onze onderzoekers tijdens de zomermaanden de data in detail geanalyseerd hebben. 

 

Heb jij al een formulier geprint en handtekeningen opgehaald in je omgeving? Lever jij een, of liever veel meer, van de 75.000 handtekeningen? Daarmee willen we een volksraadpleging achter de hand houden als de overheid doorgaat met het BAM-tracé. Dat tracé maakt een volledige overkapping van de Ring onmogelijk. Download hier je handtekeningenformulier.

We hopen je volgende zaterdag te ontmoeten op het Ringlandfestival! 

 

 

 

Vlaanderen haalde in 2015 heel wat Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit. Maar er was wel een overschrijding voor lood en stikstofdioxide. De streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel werden overschreden in regio’s met metaalindustrie. Naar gezondheid toe vormt vooral fijn stof, ozon en zwaveldioxide een probleem.

 

Vergeleken met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie is:

  • ozon op alle meetstations te hoog;
  • fijn stof op bijna alle meetstations te hoog;
  • zwaveldioxide te hoog op de helft van de meetstations.

 

De WGO-advieswaarden zijn strenger dan de Europese doelstellingen. Dit komt omdat de Wereldgezondheidsorganisatie enkel kijkt naar de effecten op gezondheid. De Europese Commissie houdt ook rekening met de technische haalbaarheid en economische belangen. Volgens de WGO waren er ook enkele locaties met te hoge concentraties van stikstofdioxide en zware metalen.

Bekijk de volledige toetsing van de luchtkwaliteit in 2015 aan de Europese doelstellingen en WGO-advieswaarden.

 

Hoe scoort onze luchtkwaliteit in 2015?

 
Vlaanderen haalt heel wat Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit, maar voor het eerst is er een overschrijding voor lood en ook stikstofdioxide haalt de norm niet. Als we enkel de advieswaarden voor gezondheid als criterium nemen, zijn vooral fijn stof, ozon en zwaveldioxide een probleem.
 

Meeste EU-normen gehaald

De resultaten van 2015 geven aan dat de meeste meetstations de Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit respecteren.

Er is wel een overschrijding voor lood en stikstofdioxide. Voor stikstofdioxide  moeten alle Vlaamse meetstations sinds 2015 de strengere grenswaarde halen. De Europese streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel werden lokaal overschreden. De streefwaarden voor ozon werden gehaald, de langetermijndoelstellingen echter niet.

In 2015 overschreden 13 van de 19 meetstations de informatiedrempel voor ozon. Op 3 van de 19 meetstations werd de alarmdrempel overschreden.

 

 

Normen Wereldgezondheidsorganisatie nog niet binnen bereik

 

Als we de luchtkwaliteitsresultaten voor 2015 toetsen aan de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zien we dat vooral fijn stof, ozon en zwaveldioxide een probleem vormen. Vergeleken met de advieswaarden is:

  • ozon op alle meetstations te hoog;
  • fijn stof op bijna alle meetstations te hoog;
  • zwaveldioxide te hoog op de helft van de meetstations.

Er waren ook enkele locaties met te hoge concentraties van stikstofdioxide en zware metalen.

De WGO baseert zich voor het bepalen van haar advieswaarden enkel op gezondheidsstudies en houdt geen rekening met technische haalbaarheid of economische belangen.

 

 

Parameters in detail

Stikstofdioxide (NO2)

Op één meetstation was er een overschrijding van de Europese jaargrenswaarde voor NO2. De alarmdrempel en de uurgrenswaarde werden wel gerespecteerd. Vanaf 2015 moeten alle meetstations opnieuw voldoen aan dezelfde grenswaarde, dus ook deze in de agglomeratie Antwerpen en de Antwerpse haven. Het meetstation in overschrijding ligt in de Antwerpse agglomeratie. Echter, van diverse meetcampagnes en modelberekeningen weten we dat ook in andere steden en op verkeersintensieve plaatsen de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide overschreden wordt.

De WGO adviseert dezelfde concentratie op jaarniveau als de EU maar is strenger voor uurwaarden. Drie meetstations haalden deze uurwaarde niet.

Fijn stof (fracties PM10 en PM2,5)

In 2015 haalden alle Vlaamse meetstations de PM10-jaargrenswaarde. Ook de toekomstige jaargrenswaarde voor PM2,5 werd overal in Vlaanderen gehaald. Voor het tweede jaar op rij respecteerden alle meetstations in Vlaanderen de Europese daggrenswaarde voor PM10.

Op basis van een toetsing aan de advieswaarden van de WGO moeten de fijnstofconcentraties echter verder dalen. De PM2,5 -waarden zijn overal te hoog, voor PM10 is dat bijna overal het geval.

Lood, arseen, cadmium en nikkel

Europa definieert een grenswaarde voor lood en streefwaarden voor arseen, cadmium en nikkel. In 2015 werden ze overschreden in regio’s met (non)ferro-industrie. In Hoboken was er voor het eerst een overschrijding van de Europese grenswaarde voor lood. Arseen en cadmium haalden de Europese streefwaarden niet. In Beerse waren de concentraties van cadmium te hoog en in Genk was er opnieuw een overschrijding van de streefwaarde voor nikkel.

De WGO definieert enkel voor lood en cadmium advieswaarden. Aangezien het dezelfde waarden zijn als deze uit de Europese regelgeving, was er een overschrijding voor deze twee stoffen.

Ozon (O3)

In 2015 was er een hittegolf. De informatiedrempel voor ozon werd op zeven dagen overschreden, de alarmdrempel werd op één dag in drie meetstations overschreden. De streefwaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en voor de bescherming van de vegetatie werden overal gehaald. Geen enkel meetstation haalde de Europese langetermijndoelstelling  voor de gezondheid van de mens. Deze voor de bescherming van de vegetatie werd gehaald op twee meetstations.

De WGO adviseert een veel lagere ozonwaarde als bescherming voor de gezondheid. Geen enkel meetstation haalde deze waarde.

Zwaveldioxide (SO2)

Alle Vlaamse meetstations voldeden ruim aan de Europese grenswaarden en de alarmdrempel voor zwaveldioxide.

De WGO adviseert een veel lagere dagwaarde. Hanteren we die, dan waren bijna de helft van de meetstations in overschrijding.

We werken momenteel aan een update van het jaarverslag Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest met de cijfers van 2015. Daarin vind je een volledige bespreking van alle polluenten, de evolutie van de luchtkwaliteit over de jaren heen en een toetsing aan de Vlaamse en Europese wetgeving. We vergelijken de meetwaarden ook met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. De publicatie van het rapport is voorzien voor het najaar van 2016.

Vlaamse Milieu Maatschappij 21-06-2016
https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/evaluatie-vlaamse-luchtkwaliteit

Tags: