Hoera voor Hoboken: 60.209!

kade rechteroever

Weer een mooie sprong! 

Na de handtekeningenmarathon van vandaag in Hoboken staat onze teller op 60.209! De 75.000 is dus weer een flinke stap dichterbij gekomen. Bedankt aan alle mensen die tekenden, en aan alle ophalers in Hoboken en elders, puik werk!

 

Ter herinnering, maandag gaat de vrijwilligersvergadering door in Elcker-Ik:
Filip Marrécau en Maarten Loopmans komen de resultaten van het Sefira-onderzoek voorstellen. Sefira staat voor Socio Economic Implications For Individual Responses to Air pollution. Dat onderzoek peilde in alle lidstaten van de Europese Unie naar de mate waarin burgers zich bewust zijn van de luchtvervuiling en of ze de regelgeving daarover aanvaarden of niet. De twee onderzoekers van de KU Leuven spitsten zich toe op Antwerpen.

Tags: