Jongeren maken indruk op bijeenkomst over milieu

kade rechteroever

Het Comité voor de Rechten van het Kind organiseerde in Genève op 23 september een discussiedag over kinderrechten en milieu: 'Bring Change through awareness'. Overheden, organen van de Verenigde Naties, ngo's en kinderen bespraken de relatie tussen kinderen en milieu en hoe milieubeleid meer rekening kan houden met kinderen. Dit thema sluit geheel aan bij de kindnorm. De Kinderrechtencoalitie en de Gezinsbond trokken dan ook met hun standpunt naar Genève. Naast de vele experten, maakten vooral de aanwezige jongeren een grote indruk. Zij legden uit welke invloed milieuvervuiling dagelijks heeft op hun leven. Het is nu wachten op de aanbevelingen van het Comité voor de Rechten van het Kind die overheden en bedrijven moeten aanmanen om kinderrechten en milieubeleid beter te integreren.

Zwart op wit

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) presenteerde harde feiten. In 2012 stierven 12,6 miljoen mensen wereldwijd door milieuvervuiling , dat is 1 op de 4. Zesentwintig procent daarvan zijn kinderen onder de vijf jaar. Luchtvervuiling, water- en bodemvervuiling, blootstelling aan chemicaliën, klimaatsverandering en ultraviolete straling zijn de oorzaak van meer dan 100 ziektes en letsels, aldus de WHO. Het grote probleem tegenwoordig zijn de niet-overdraagbare ziekten, namelijk 65%, voornamelijk door luchtvervuiling. Hierdoor wordt de ongeboren foetus in zijn volle ontwikkeling onaanvaardbaar hard getroffen: verminderde groei, laag geboortegewicht en vroegtijdige geboorte of zelfs abortus. Moeders blootgesteld aan te veel fijnstof tijdens de zwangerschap zien ook na de geboorte een beperktere longfunctie van hun baby. Kanker behoort nu tot een van de belangrijkste morbiditeits- en mortaliteitsoorzaken wereldwijd, met naar schatting 14 miljoen nieuwe kankerpatiënten per jaar en 8,2 miljoen kanker gerelateerde doden in 2012. Daarnaast heeft de aantasting van het milieu een belangrijke impact op land, lucht, water, ecosystemen en biodiversiteit. De conclusie van de WHO was wrang omdat de meeste milieuslachtoffers vermeden kunnen worden door bijvoorbeeld het autoverkeer aan te pakken, het openbaar vervoer te verbeteren en te investeren in schone energie.

Kindnorm

De Kinderrechtencoalitie en de Gezinsbond bepleiten in hun standpunt aan het Comité voor de verdere ontwikkeling van het concept 'kindnorm'. Dat gaat verder dan de doelstelling om een kindvriendelijk beleid te realiseren. Binnen het concept kindnorm is er een bepaalde hiërarchie. Beleid dat impact heeft, direct of indirect, op de veiligheid en gezondheid van kinderen, moet meer vanuit kinderen bezien worden. Bepaalde beleidsinstrumenten kunnen daar aan gekoppeld worden, zodat zowel ex-ante als ex-post een kinderrechtentoets kan plaatsvinden. Er is ook een sterke behoefte aan concrete kindnormering als we het hebben over bepaalde product- en milieunormen. Deze zijn vaak gebaseerd op gezonde volwassenen en niet op kinderen. Terwijl zij fysiek nog in ontwikkeling zijn en in verhouding tot hun lichaamsgewicht grotere hoeveelheden polluenten binnenkrijgen. Kinderen staan in heel wat beleidsvelden niet in de strategische doelstellingen vermeld. De kindnorm is een dynamisch instrument om voortdurend de levenskwaliteit van kinderen te verbeteren.

Rinu en Caleb

Twee getuigenissen van tieners spraken boekdelen. Rinu uit India legde met veel foto's uit hoe de speelruimte van de buurtkinderen verdween door de toenemende verstedelijking. Luchtvervuiling maakt kinderen ziek waardoor ze schooldagen missen. Kaleb uit Zambia was bang dat hij en zijn vrienden op een dag ziek zullen worden door de mijnactiviteiten die zijn dorp decennia lang hebben vervuild. Ze identificeren en informeren kinderen met foto's welke plaatsen veilig en onveilig zijn om te spelen.

Gezinsbond 13 oktober 2016
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Kindnorm/Paginas/Jongeren-maken-indruk-op-bijeenkomst-over-milieu.aspx

 

Tags: