Kabinet Muyters: "Geen nieuwe plan-MER voor gevangenis Beveren"

kade rechteroever

Bij de opmaak van een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de bouw van de nieuwe gevangenis in Beveren werd geen nieuwe plan-MER opgemaakt.

 Dat is omdat er werd teruggevallen op het plan-MER toen het gebied als industriezone ingekleurd stond in het GRUP Stedelijk Gebied Antwerpen. Dat antwoordde de Vlaamse regering op een vraag van Europa, dat om meer uitleg vroeg na een klacht van stRaten-generaal.

In het nieuwe GRUP werd de zone voor de gevangenis van "industrie" naar "gemeenschapsvoorzieningen" omgezet. "Er is geen nieuwe plan-MER-procedure doorlopen omdat het om dezelfde soort activiteiten ging die alleszins geen bijkomende hinder veroorzaken dan de oorspronkelijk voorziene activiteiten", aldus een woordvoerder van Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA).

Volgens stRaten-generaal moest er een nieuwe milieu-effectenscreening plaatsvinden en moet, door het ontbreken, de huidige bouwvergunning ingetrokken worden. stRaten-generaal vreest dat Vlaanderen de EU-regelgeving wil omzeilen met een voldongen feit en zal aansturen op een regularisering. In het dossier van de gevangenis van Beveren ijvert stRaten-Generaal voor een corridor van zestig meter op de plaats waar de nieuwe gevangenis wordt gebouwd, om in het Antwerpse mobiliteitsdebat de onderzoekspiste voor het Meccanotracé een kans te geven.

Bron: Belga
JDH
MSN 18-09-2012
http://nieuws.be.msn.com/politiek/kabinet-muyters-geen-nieuwe-plan-mer-voor-gevangenis-beveren

Tags: