Uw stem in de project-MER Oosterweelverbinding

kade rechteroever

Het milieu-effectenrapport, datzelfde dat we nu aanvechten voor de Raad van State, wegens niet goed uitgevoerd, wegens de vele fouten, datzelfde milieu-effectenrapport gaat nu een volgend stadium in, waar er concretere plannen voorgesteld worden, waarop u ook alweer kan reageren. Alleen, verder gaan met iets dat aantoonbaar niet deugt, hoe slecht ben je dan bezig?

Zie ook onze factchecker: http://www.ademloos.be/factchecker/het-louter-toevallig-dat-alle-mer-experts-voor-het-exclusieve-studiebureau-van-bam-werkt
en de verzamelde bezwaren tegen de PLAN-MER: http://www.ademloos.be/mer/bezwaren

Hoe een breed gedragen burgerinitiatief weghonen met één regeltje. #ringland pic.twitter.com/wtV070KzLH

— Orakel van Merksem (@OrakelvMerksem) 18 augustus 2015

 

 

In september start de inspraakprocedure van de project-MER voor de Oosterweelverbindging. De project-MER onderzoekt welke gevolgen de Oosterweelverbinding kan hebben voor mens en milieu. In het kennisgevingsdossier beschrijven de experten de werken, de onderzoeksmethodes en geven ze aan welke effecten ze in kaart gaan brengen.

Het onderzoek gaat over de volgende onderdelen:

 1. de Scheldetunnel, die Linkeroever en Rechteroever verbindt
 2. het Oosterweelknooppunt zorgt voor een snelle verbinding van de Ring naar de haven en het Eilandje
 3. de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal verbinden het Oosterweelknooppunt met de Ring bij Deurne en Merksem
 4. Ring Noord, het viaduct van Merksem wordt afgebroken en vervangen door sleuven en tunnels met een nieuwe aansluiting bij het Sportpaleis

In de loop van september 2015 kan u het kennisgevingsdossier inkijken en bijkomende onderzoeksvragen suggereren.

Wat is uw rol in dit onderzoek?

In de wettelijk voorgeschreven procedure voor milieueffectrapporten is er een periode van 30 dagen voorzien waarin u het kennisgevingsdossier kan inkijken en bijkomende onderzoeksvragen kan suggereren.

Wat kan u allemaal vragen tijdens deze periode?

 • U kan varianten en alternatieven naar voren schuiven en vragen om die te vergelijken met het huidige project.
 • U kan vragen om mogelijke effecten te onderzoeken die niet vermeld worden in de kennisgeving.
 • U kan wijzen op bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het project waarop het project een impact kan hebben en die niet vermeld staan in het dossier.

Wat kan u tijdens deze periode niet?

Deze periode dient niet om formele bezwaarschriften in te dienen. Dat kan wel later tijdens het openbaar onderzoek van de bouwvergunning. U kan dan eventueel gebruik maken van het definitieve milieueffectenrapport om uw bezwaren te onderbouwen.

Waar ligt het kennisgevingsdossier ter inzage?

U vindt het kennisgevingsdossier voor de project-MER Oosterweelverbinding binnenkort op de onderstaande plaatsen.

 • In het districtshuizen
  • Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen.
  • Merksem, Burgemeester Jozef Nolfplein, 2170 Antwerpen
  • Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Antwerpen
  • Borgerhout, Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
 • Bij stadsontwikkeling, dienst milieuvergunningen, Den Bell,  Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Voor de inzage van het dossier kan u zich uiterlijk tot 11.30 uur aanmelden.
 • Op de website van de dienst Mer
 • Op de website van de dienst Mer www.mervlaanderen.be – klik op 'dossierdatabank', vul hier het dossiernummer 2236 in en vink 'project-MER' aan.
 • Op de website van nv BAM, www.oosterweelverbinding.be

Hoe kan u reageren?

U kan extra suggesties doen voor de aanpak van dit milieueffectenrapport met behulp van een inspraakformulier dat ter plaatse beschikbaar is. U vindt het ook op de website van LNE Vlaanderen.

U kan uw opmerkingen en reacties bezorgen per post aan

 • Dienst Mer van LNE, Project-MER Oosterweelverbinding, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel
 • College van burgemeester en schepenen, stadsontwikkeling,  Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

via e-mail mer@vlaanderen.be of milieuvergunningen@stad.antwerpen.be

 

Stad Antwerpen - 14-08-2015
https://www.antwerpen.be/nl/info/55b87f9acaa8a78ee98b45b9

 

 

Tags: