VMM monitort mee luchtkwaliteit Antwerpen voor low emission zone

kade rechteroever

De stad Antwerpen plant in 2016 de invoering van een ‘Low Emission Zone’ (LEZ) met als doel de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Oude, vervuilende (diesel)voertuigen zullen uit de stad geweerd worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Samen met de stad Antwerpen zal de VMM de effecten op de luchtkwaliteit opvolgen.
 

De monitoring komt er op vraag van de stad Antwerpen. De VMM en de stad Antwerpen sloten daarom een samenwerkingsovereenkomst af om 4 bijkomende meetstations luchtkwaliteit op te zetten. De nieuwe stations zullen stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10 en PM2,5) en zwarte koolstof als maat voor dieselroet meten. Daarmee komt het totale aantal meetstations in Antwerpen op 6.

De meetresultaten dienen als nulmeting een jaar voor de invoering van de lage-emissiezone in het najaar van 2016. Drie van de vier stations zijn al actief. Het meetstation op de ring wordt nu voorbereid.

De VMM zal de meetresultaten jaarlijks in een rapport publiceren. De metingen van de afgelopen 24 uur vind je terug op onze website. De resultaten van de voorbije 14 dagen vind je op www.vmm.be/data/fijn-stof.

Hieronder vind je een overzicht van de locaties van de nieuwe meetstations.

VMM 24-09-2015
https://www.vmm.be/nieuwsbrief/september-2015/vmm-monitort-mee-luchtkwaliteit-antwerpen-voor-low-emission-zone

Tags: