“Bom onder Oosterweel, niet onder Ringland en overkapping”

kade rechteroever

Laat het vooruitgaan met Ringland

Persbericht Ringland 17/1/2017

Het advies van de auditeurs van de Raad van State betekent niet dat er jaren vertraging dreigt voor de overkapping van de Antwerpse Ring. De burgerbeweging Ringland vraagt dat de overheid nu op een ernstige manier naar de alternatieven kijkt om tot een breed gedragen oplossing te komen. De opeenvolging van mokerslagen voor het BAM-tracé biedt de gelegenheid om alle puzzelstukken nog eens bijeen te leggen en een vliegende doorstart te nemen, mét Ringland.


Het advies van de auditeurs van de Raad van State is de zoveelste opdoffer voor Oosterweel. Vorige week was er eerst het nieuws over de verwachte verkeerschaos bij de geplande werken. Vervolgens bleek dat de bouwaanvraag voor de rechteroever andermaal is uitgesteld ten gevolge van dieselgate. Het veto van de gemeente Zwijndrecht voor de werken op haar grondgebied betekent voorts dat voorlopig geen bouwvergunning kan worden afgeleverd voor Linkeroever. Ten slotte stelde ir. Luc Van Remortel dat de BAM de veiligheid van de geplande tunnel onder het Albertkanaal op het BAM-tracé niet kan garanderen.

Vandaag komt daar het voorlopige verslag van de auditeurs van de Raad van State nog bij. Zij volgen de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos in hun klacht dat hun alternatieve voorstel Meccano niet op dezelfde manier behandeld is als het BAM-tracé. Een even fundamentele kritiek is dat de MER-coördinator niet onafhankelijk was. Ook Ringland heeft daar ervaring mee in de manier waarop zijn voorstel werd weggeschreven in de MER-procedure A102-R11bis.

Dat alles valt niet zomaar recht te trekken. Ringland roept de overheid daarom op dit advies van de auditeurs aan te grijpen om nu voluit de alternatieven voor het BAM-tracé een eerlijke kans te geven en geen energie en tijd meer te verliezen in juridisch verweer. Anders dan wat minister van Mobiliteit Ben Weyts meent, betekent het advies immers niet dat ook de alternatieve tracés nu van tafel zijn en het nog jaren wachten zal zijn op een overkapping.

Als de lopende MER-A102-R11bis bijgestuurd wordt door een onafhankelijk team van experts, kan dat de basis vormen voor de hele overkapping. In principe kan de project-MER eind dit jaar rond zijn. Tegen dan kunnen ook de plannen concreet uitgewerkt zijn - als daar meteen de opdracht toe wordt gegeven.

Een groot procedureel voordeel is bovendien, zoals bevestigd door de bevoegde administratie, dat er voor de hele overkapping geen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig is. Dat is pas noodzakelijk als de hele infrastructuur van de overkapping (de tunnels) klaar is en de stadsontwikkeling eromheen kan beginnen. Lees daarover meer in de Ringland-krant van april 2016. Voor de overkapping kan de spade dus wel degelijk nog in de grond, en dat zelfs nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Zoals dit filmpje aantoont, hoeven de werken voor Ringland ook geen verkeerschaos te veroorzaken.

Parallel kan natuurlijk doorgewerkt worden aan de derde Scheldekruising. Zodra de bijgestelde procedures voor de tangenten A102, Haventracé én Linkeroever rond zijn, kunnen die drie werven eveneens gerealiseerd worden, onafhankelijk van elkaar en zonder hinder voor de bestaande Ring. Alles bij elkaar kan de einddatum van 2026 dezelfde blijven.

Er is geen tijd voor defaitisme. Paniek hoeft niet, er is nog steeds een realiseerbaar alternatief.

Ringland 17/1/2017

Tags: