Eindelijk akkoord over Oosterweel?

kade rechteroever

Komt er vandaag een historisch akkoord over Oosterweel? De Vlaamse regering neemt straks een belangrijke beslissing in het dossier. Na maanden van overleg is er een mogelijk akkoord bereikt waarmee alle Antwerpse stakeholders kunnen leven.

De voorbije weken zaten alle betrokken partijen met overkappingsintendant Alexander D'Hooghe rond de tafel om een mogelijk compromis te bespreken van een ‘Oosterweel light’ in combinatie met een haventracé voor doorgaand verkeer. Mogelijk is daar nu dus een - historisch - akkoord rond gevonden.

Een door de Vlaamse regering en de actiegroepen gesloten akkoord in het dossier van de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Antwerpse ring zou een einde kunnen maken aan jaren van (juridische) strijd rond het te verkiezen tracé van die Oosterweelverbinding en de impact ervan op mobiliteit en leefbaarheid in en rond Antwerpen.

Stroomversnelling
Een volwaardig overleg tussen de voornaamste betrokken partijen kwam pas vorig najaar op gang op initiatief van de door de regering aangestelde intendant D'Hooghe. Het kwam de voorbije weken in een stroomversnelling vanwege de tijdsdruk door een te verwachten oordeel van de Raad van State dat opnieuw voor jaren vertraging zou kunnen zorgen en de dreiging van de actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal met een nieuwe Antwerpse volksraadpleging - waarvoor ze al 75.000 handtekeningen verzamelden.

Compromis
Het mogelijke compromis dat al enkele weken besproken en becijferd werd, is een afgeslankt Oosterweeltracé dat voor stedelijk bestemmingsverkeer bedoeld is en dus minder nadelig zou zijn voor de leefbaarheid in het noorden van Antwerpen, in combinatie met een versterking van de bestaande R2 langs de Liefkenshoektunnel om daar doorgaand verkeer naartoe te sturen.

Op de persconferentie die de Vlaamse regering straks geeft, zal moeten blijken of over dat scenario effectief een akkoord is gevonden en of daarmee alle hinderpalen in het Oosterweeldossier van de baan zijn.

Bekijk ook:


http://nieuws.vtm.be/binnenland/dit-het-compromis-voor-oosterweel


http://nieuws.vtm.be/binnenland/antwerpen-slibt-dicht-bij-bouw-oosterweel

 

VTM 15-03-2017
http://nieuws.vtm.be/binnenland/eindelijk-akkoord-over-oosterweel

 

Tags: