Halfweg voor een volksraadpleging

kade rechteroever

Al 37.775 burgers hebben hun handtekening geplaatst om een volksraadpleging over het BAM-tracé aan te vragen. Daarmee zijn we over de helft van de 75.000 handtekeningen die we willen verzamelen.


De aanhouder wint!...


Goed nieuws vanwege overkappingsintendant Alexander D'Hooghe.

Er is een oplossing gevonden voor het slibstort waarvoor in de Oosterweelplannen het Sint-Annabos op Linkeroever moest wijken. Daarmee halen de actiegroepen na twintig jaar verzet hun slag thuis. Het slib dat gebaggerd moet worden voor de aanleg van de derde Scheldekruising zal vervoerd worden naar het Noordelijk Insteekdok in de haven. Het Sint-Annabos is daarmee grotendeels gered. Lees hier meer. 
 


... help ons dus snel mee aan die tweede helft!


'Actiegroepen hebben soms terechte punten van kritiek,' zei minister Ben Weyts op de persconferentie  met Alexander D'Hooghe, 'en we willen daar maximaal aan tegemoet komen.'
Toch heeft de regering nog steeds 'de vaste ambitie in 2017 voor Oosterweel de schup in de grond te steken'. Aan iedereen van ons om de overheid te overtuigen dat ook dat nog steeds geen goed idee is. Na het Sint-Annabos dienen ook nog het Noordkasteel gered en het BAM-tracé afgebogen naar het noordelijker Haventracé. Alleen zo verbeteren de mobiliteit en de leefbaarheid in Antwerpen.
 

Help ons dus snel aan die tweede helft van het aantal benodigde handtekeningen voor een volksraadpleging. Vanaf nu tellen we af naar 75.000!

Download hier het officiële petitieformulier en trek ermee naar je familie, vrienden, collega's en kennissen. Laat het niet rondslingeren, maar breng het zo snel mogelijk binnen in ons

Campagnecentrum Volksraadpleging
 Moorkensplein 14
 2140 Borgerhout

 

Je kan daar elke werkdag terecht van 15 tot 18 uur, maandag tot 20 uur.
 Op volksraadpleging-bamtrace.be vind je nog meer dan 80 adressen waar je kan tekenen of formulieren kan binnenbrengen.


Ter herinnering: Ringland, Ademloos en stRaten-generaal overwegen een volksraadpleging te houden als de overheid doorgaat met haar plannen voor de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé. De drie burgerorganisaties schuiven als alternatief het noordelijker Haventracé naar voren. Alleen daarmee is een reorganisatie van het verkeer op de Ring mogelijk en kan er een snelle en volledige overkapping komen voor de zuidelijke én de noordelijke Ring.


 Meer info op www.volksraadpleging-bamtrace.be.
 

 

 

Tags: