Infoavond 25ste Horta - de presentaties

kade rechteroever

Stand van zaken selectie eerste overkappingsprojecten en Oosterweel-light

Kon je er maandag niet bij zijn of wil je de presentaties eens rustig herbekijken? Zie hieronder de video's, te bekijken met de slides van de presentaties die je ook hieronder vindt (in het blauw):

Twee weken geleden stelden de drie burgerbewegingen op de Roma-avond van Ringland met een helder filmpje hun voorkeurscenario voor de eerste fase van de overkapping voor. Inmiddels is overkappingsintendant Alexander D’Hooghe klaar met zijn slotrapport voor de regering.

Manu Claeys van stRaten-generaal en Peter Vermeulen van Ringland evalueren het slotrapport van de intendant en de onderhandelingen over Oosterweel-light.

Manu Claeys: Overkapping van de ring: eerste moment van de waarheid

 

Peter Vermeulen biedt oplossingen voor een volledige overkapping

Prof. Dirk Lauwers kijkt met een wetenschappelijke blik naar de uitdaging van de modal shift naar duurzamer verkeer:
Over (goede) manieren om zich in Antwerpen te verplaatsen

Thomas Goorden van stRaten-generaal geeft een stand van zaken over de lopende juridische acties rond zuivere lucht.
 

 

Sinds de PANO-uitzending met de resultaten van het luchtonderzoek van Greenpeace, protesteren ouders én kinderen ook in Antwerpen elke vrijdagmorgen in de buurt van hun school voor zuiverder lucht en meer verkeersveiligheid, en dit nog zeker tot aan de verkiezingen. Je kan hen terug vinden via http://filter-café-filtré.be of hen volgen via www.facebook.com/groups/1656226234467333/

Op 27 juni 2018 plannen ze een actie, je wordt verwacht op Stuivenbergplein, waarna er aangesloten wordt bij de actie van de Luchtzaak op Spoor Noord: www.facebook.com/events/323088991555930/

Filter Café Filtré, een organisatie voor en door scholieren en ouders, stelt de stadswandeling 'Let's sti(c)k together' voor:

 

Let's Sti(c)k Together: woensdag 27 juni van 12:00 tot 18:00 u
Het programma:

12:00 - 13:30 Picknick op Stuivenbergplein
 
13:30 - 14:30 Grote Optocht o.l.v. fanfare

14:30 - 18:00 Feest van Luchtzaak in Park Spoor Noord!

 


Wietse Vermeulen van Ringland nodigt uit voor de komende evenementen van de burgerbewegingen op 9 september en 7 oktober. Hou deze dagen alvast vrij in je agenda.

Op 9 september komen we op verschillende manieren naar Spoor Noord waar een volksfeest losbarst. We willen hiermee aantonen dat de Modal Shift meer is dan enkel een keuze tussen auto en fiets.

Op 7 oktober omarmen we samen met heel wat andere organisaties onze stad. Meer info vind je op www.planvoora.be/http://www.planvoora.be/programma

 

Wim van Hees van Ademloos modereerde verder nog de vraag-en-antwoordsessie. Helaas is die opname van een te slechte kwaliteit om online te gooien.

19-06-2018

Tags: