Mag u morgen met uw auto Antwerpen nog in?

kade rechteroever

Morgen D-day voor Antwerpse lage-emissiezone

In Antwerpen wordt vanaf morgen de lage-emissiezone van kracht. Daardoor zullen de meest vervuilende voertuigen het stadscentrum niet meer in mogen. Wie toch met een voertuig dat niet aan de normen voldoet de stad binnenrijdt, zal een boete van 125 euro in de bus krijgen.

Het stadsbestuur van Antwerpen hakte vier jaar geleden de knoop door: de stad zou op op 1 februari 2017, als eerste stad van het land, een lage-emissiezone invoeren. Om het fijn stof en roet uit de stadslucht te krijgen zal de stad vanaf morgen de meest vervuilende auto’s uit het stadscentrum weren. De lage-emissiezone geldt binnen de stadssingel, aan ‘t Eilandje en voor een deel op Linkeroever. Aan de grenzen van de zone staat duidelijke signalisatie.

Concreet zullen dieselauto’s die ouder zijn dan tien jaar en geen roetfilter hebben de stad niet meer in mogen. Benzineauto’s mogen niet ouder zijn dan 22 jaar De stad is strenger voor diesels omdat die meer fijn stof en roet uitstoten. Wie wil controleren aan welke Europese milieunormen zijn auto moet voldoen, kan dit doen op de speciale website van de stad Antwerpen.

Euro 1,3,... 6?

Of uw auto wordt toegelaten tot de lage-emissiezone, hangt af van de Europese uitstootstandaard waar uw auto onder valt. Deze Euronormen worden al 25 jaar aan autofabrikanten vastgelegd en bepalen hoeveel schadelijke stoffen de motor van auto's mogen uitstoten: CO2, stikstofoxiden, roetdeeltjes... 

Doorheen de jaren zijn de normen alsmaar strenger geworden, waardoor onze auto's dus schoner zijn geworden. Een auto die in 1992 op de markt werd gebracht, moest voldoen aan de Euro 1-norm. Sinds 2014 zitten we aan de Euro 6-norm. Op uw gelijkvormigheidsattest vindt u aan welke Euronorm uw auto voldoet.

Auto's die Antwerpen in mogen, moeten voldoen aan deze Euronormen:

  • Voor dieselauto's: Euro 3 met roetfilter

  • Voor benzineautos: Euro 1

Wie met een auto op elektriciteit of aardgas rijdt mag de stad wel probleemloos in. Hetzelfde geldt voor motorrijders en bromfietsers. Er zijn ook vrijstellingen voor hulpdiensten, mindervaliden, erkende oldtimers en kermis- of marktwagens.

Boetes en afkopen

Wie de lage-emissiezone toch inrijdt met een voertuig dat er niet is toegelaten, zal een boete krijgen. Antwerpen zal dit controleren met slimme camera’s. Die zullen de nummerplaten scannen en zo zal men automatisch controleren of een voertuig al dan niet toegelaten is.

Bestuurders van oudere voertuigen kunnen er tot 2020 voor kiezen om een tijdelijke toelating te kopen. Die kosten minimaal 20 euro voor een dag en lopen op tot 350 euro voor een jaar, voor een gewone auto. Zo’n toelating moet men wel een dag op voorhand aanvragen.

Gevolgen voor inwoners

De lage-emissiezone heeft grote gevolgen voor automobilisten die in de zone wonen. Mobiliteitsorganisatie VAB schatte vorig jaar dat zo’n 15.000 inwoners hun woongebied niet meer in zullen mogen rijden. Het stadsbestuur vond dit cijfer een grote overschatting en sprak van zo’n 9.000 auto’s.

Uit onderzoek van VAB blijkt dat vooral de particuliere auto-eigenaar getroffen wordt door de invoering van de lage-emissiezone. Zo mag van de particulieren met een benzinewagen 15 procent vanaf morgen de stad niet meer in, en van de particulieren met een dieselwagen 24 procent. Bij de bedrijfswagens, die doorgaans nieuwer en schoner zijn, gaat het om 5 procent van de auto's met benzinemotor en 4 procent van de auto's met dieselmotor.

Eerste maar niet enige stad

Antwerpen is de eerste Belgische stad die een lage-emissiezone invoert. Maar Antwerpen zal niet lang de enige stad blijven die de meest vervuilende auto’s uit het centrum zal weren. Zo kondigde het stadsbestuur van Mechelen twee weken geleden aan dat de stad tegen de zomer van 2018 ook een lage-emissiezone zal invoeren.

Eerder hadden ook Brussel en Gent aangekondigd dat ze zo’n zone zullen hanteren. In Brussel zal dat vanaf volgend jaar geleidelijk gebeuren en in Gent zal dat vanaf 2020 het geval zijn.

In Nederland, Duitsland en Zweden zijn er al langer steden met zones waar de meest vervuilende auto’s niet meer welkom zijn.

Denny Baert
VRT Nieuws 31-01-2017
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.2879702

 

Lage-emissiezone is goed begin, maar nog niet genoeg - Jonathan Lambregs

 

De lage-emissiezone in Antwerpen is het begin van gezonde lucht voor ‘t Stad. Maar die inspanning dreigt verloren te gaan door meer autoverkeer of door vervuiling in de haven.

Om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren, voert het stadsbestuur vanaf morgen een lage-emissiezone in. ‘t Stad volgt daarmee het voorbeeld van heel wat Europese steden. Afgelopen weken teisterde slechte luchtkwaliteit verschillende grootsteden.

Zo bande Oslo dieselwagens met het meest logische argument: “We kunnen niet toelaten dat kinderen, ouderen en mensen met luchtwegproblemen moeten binnenblijven omdat het voor hen te gevaarlijk is om te ademen.”

Een lage-emissiezone in Antwerpen kan de luchtkwaliteit met een derde verbeteren

Een lage-emissiezone in Antwerpen kan de luchtkwaliteit met een derde verbeteren, volgens de berekeningen van Transport & Mobility. Voorbeelden uit het buitenland bevestigen die schatting. In Berlijn verbeterde de luchtkwaliteit na de invoering van de milieuzone. De uitstoot van het giftige NOx verminderde met 20% en de roetconcentraties halveerden.

De luchtvervuiling in Vlaanderen treft in de eerste plaats stadsbewoners. Dat konden de Antwerpenaren zelf aan den lijve ondervinden. Meer dan duizend volwaardige "burger-onderzoekers" namen vorig jaar de luchtkwaliteit onder de loep.

De "CurieuzeNeuzen" hingen een makelaarsbord met meetapparatuur aan het slaapkamerraam. Daarmee werd de concentratie van stikstofoxiden en fijnstof in de stad gemeten. Conclusie: vooral verkeer vervuilt de stad. Door de uitstoot van de vele dieselvoertuigen haalt Vlaanderen de luchtkwaliteitsnormen voor stikstofoxiden niet.

Snelle vergroening wagenpark

De stad laat daarom vanaf vandaag enkel nog dieselwagens toe die minimaal voldoen aan de Euro 4-norm, of aan Euro 3-met roetfilter. Om de droom van echte gezonde lucht waar te maken, schroeft het stadsbestuur de komende jaren die normering best op: naar minimum Euro 5 in 2020, Euro 6 in 2025 en simpelweg geen wagens meer op fossiele brandstoffen vanaf 2030.

Naar het voorbeeld van Antwerpen, volgen ook Gent en Brussel. Zij hebben al de beslissing genomen om een milieuzone in te voeren. Al die steden samen zorgen voor een versnelde vergroening van het Vlaamse wagenpark. Maar de grootste sprongen richting gezonde lucht zijn te boeken door verplaatsingen te vermijden.

Meer nodig

Daarom kadert een lage-emissiezone het best in een breder beleid van duurzame mobiliteit waarin vermindering van het autoverkeer een centrale rol speelt. Daarvoor zijn de nodige ruimtelijke ingrepen nodig. Belangrijk daarbij is de binnenstad ontlasten van doorgaand verkeer en alternatieven zoals de fiets of auto- en ritdelen bevorderen. Het circulatieplan van Gent kan daarbij als voorbeeld dienen.

De vervuiling in de Antwerpse binnenstad komt ook binnenwaaien uit de haven en van de ring. Ook daar zijn de nodige maatregelen nodig om het verkeer te minderen en niet enkel te vergroenen. De slimme kilometerheffing kan ervoor zorgen dat de congestie afneemt en er dus minder wagens over de ring razen die hun uitstoot in de stad achterlaten.

 

De milieuwinst dreigt teniet te gaan door een toename van het autoverkeer.

 

Indien de lage-emissiezone niet gecombineerd wordt met deze maatregelen, dreigt de milieuwinst teniet te gaan door een toename van het autoverkeer.

Vaak roept een maatregel zoals de invoering van een milieuzone of congestietaks aanvankelijk veel protest op. Uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat de publieke perceptie na de invoering snel positiever wordt. In Stockholm was er aanvankelijk veel protest, maar blijkt 65 tot 70% van de bevolking nu pro te zijn. In Milaan heeft 80% van de bevolking zich vorig jaar in een referendum uitgesproken voor de uitbreiding van de maatregel naar een grotere zone en naar een groter aantal voertuigcategorieën.

Jonathan Lambregs is beleidsmedewerker Klimaat en Mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu.

VRT Nieuws 31-072017
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2879674

 

Mag u morgen met uw auto Antwerpen nog in?

Vanaf woensdag 1 februari is de lage-emissiezone in Antwerpen een feit. Tot waar strekt die zich uit? En vooral: mag u met uw auto Antwerpen nog inrijden? U verneemt het in deze grafiek.

Johan Maes
VRT Nieuws 31-01-2017
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2879317

 

De lage-emissiezone in Antwerpen: wat, waar, wanneer?

Vanaf 1 februari mogen bepaalde auto's de Antwerpse binnenstad niet meer binnen. Wat moet u weten over de lage-emissiezone in Antwerpen? Bekijk het hier.

VRT Nieuws 31-01-2017
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/1.2879730

 

Tags: