Mobiliteitsexpert: "Wat vanochtend is gebeurd, is gevolg van keuzes die we (weigeren te) maken"

kade rechteroever

We zullen op termijn niet anders kunnen dan vrachtwagens te weren aan onze schoolpoorten. Dat zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters na het ongeval van vanmorgen in Brugge. "Vooraleer we de infrastructuur aanpassen, zijn er nog heel wat keuzes die we kunnen maken om dit soort conflicten te vermijden", zegt hij aan VRT Nieuws.

In Brugge kwam vanmorgen een zesjarige jongen om het leven nadat hij vlak voor de schoolpoort onder een vrachtwagen was terechtgekomen. Het is niet het eerste ongeval in zijn soort en de kans dat het het laatste is, is bijzonder klein. 

"We moeten de confrontatie tussen zware voertuigen enerzijds en kwetsbare mensen - zoals kinderen aan de schoolpoort - vermijden", zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters aan VRT Nieuws. "Dat kan op twee manieren. Enerzijds kan je dat doen in tijd, door te zeggen dat vrachtwagens niet meer door bepaalde straten mogen rijden rond schooltijd. Anderzijds kan je dat ook doen in ruimte, waardoor vrachtwagens nooit nog door die straten mogen rijden."

Vrachtroutenetwerk

Zo wordt er al jaren gepraat over een vrachtroutenetwerk, waarbij duidelijk wordt aangegeven op welke straten vrachtwagens wél nog mogen rijden en op welke niet. Enkel voor laden en lossen zouden de vrachtwagens nog op andere straten mogen rijden. De kritiek dat dat maar moeilijk te controleren zou zijn, verwerpt Peeters.

"Je hebt nu ook al tonnagebeperkingen, een regeling voor plaatselijk verkeer of voor laden en lossen. Dat is inderdaad niet evident om dat te controleren, maar ondertussen is er wel al vrij veel technologie die dat mogelijk maakt. Denk maar aan de ANPR-camera's (de camera's die automatisch nummerplaten herkennen, nvdr.). Door de leveringsbon te digitaliseren, kan je controleren wie waar mag rijden."

Soms onvermijdelijk

Hoe dan ook zullen er zelfs met deze maatregelen af en toe nog vrachtwagens langs schoolpoorten passeren, beseft de mobiliteitsexpert.

 

Het gaat niet om een ongeval, wel om de consequentie van de keuzes die we (weigeren te) maken.

 

"Soms zal het onvermijdelijk zijn. Dan moet je gaan kijken naar andere zaken, zoals veilige - desnoods bemande - oversteekplaatsen of zelfs de verhuizing van scholen. De kans is groot dat er nu kritiek komt op het feit dat een kind van vijf daar overstak, maar dat is niet terecht. We moeten als maatschappij er gewoon voor zorgen dat zulke dingen op een veilige manier kunnen."

Hoewel de expert vindt dat er "geen duidelijke keuzes worden gemaakt", ziet hij toch ook een positieve evolutie. Hij verwijst onder meer naar Kortrijk, waar het stadsbestuur midden vorig jaar besliste om geen zware vrachtwagens meer toe te laten in de buurt van scholen een uur voor en een halfuur na schooltijd. In Bonheiden kozen ze er dan weer voor om kleine plattelandswegen om te vormen tot fietsstraten. Opvallend, Peeters pleit dus niet meteen voor infrastructurele aanpassingen. "Vooraleer we dat doen, hebben we echt wel nog heel wat andere keuzes die we kunnen maken om dit soort conflicten te vermijden."

"Wat vanochtend is gebeurd, is eigenlijk geen ongeval. Het is de bijna onvermijdelijke consequentie van de keuzes die we maken of net weigeren te maken", besluit Peeters, die op zich redelijk optimistisch is voor de toekomst. Volgens hem zullen we als maatschappij inzien dat dit niet langer kan. "We evolueren in een bepaalde richting waarin we meer stilstaan bij zaken als milieu en veiligheid. Dat is positief."

Zico Saerens
VRT Nieuws 22-02-2017

 

 

Dood van fietsertje is geen ongeval, maar grove nalatigheid van bevoegde instanties

 

De dood van het jonge fietsertje in Brugge is geen ongeval, maar een grove nalatigheid van de bevoegde infrastructuurinstanties. Tot die conclusie komt sport- en huisarts Christophe Depamelaere. Jaren geleden was hij spoedarts, en ook vandaag is hij als korpsarts van de brandweer in Wingene vaak als eerste ter plaatse bij verkeersongelukken. "Hou vrachtwagens weg uit de dorpskern", stelt hij duidelijk.

 

Christophe Depamelaere is sport- en huisarts en werkt ook als korpsarts van de brandweer in Wingene. Jaren geleden was hij spoedarts.

 

De vrachtwagen is zowat de natuurlijke vijand van de fietser. Dat komt duidelijk naar voren in het "Themarapport vrachtwagenongevallen BIVV 2007" en "Themarapport fietsongevallen BIVV 2007". Uit de rapporten blijkt ook dat het probleem van de dode hoek quasi onoplosbaar is, en vooral dat kruispunten/oversteken van secundaire wegen tekenen voor de helft van de dodelijke ongevallen.

Wat concludeer ik als goede verstaander uit die vaststellingen?

  1. Vrachtwagens horen op de snelweg. Niet in dorpskernen, en al helemaal niet in de buurt van scholen.
  2. Onbeveiligde oversteken voor fietser(tjes) op secundaire wegen zijn absoluut te mijden. Zijn ze toch onvermijdelijk, dan moeten ze toch minstens met een stoplicht worden beveiligd.
  3. Vrachtwagens laten zigzaggen tussen alternerende wegversmallingen om de snelheid te beperken, verzwaart alleen maar het dodehoekprobleem. Ook alternerende reeksen geparkeerde voertuigen, waartussen dan ook nog fietsers horen te laveren, is totaal ondoordacht.

 

Maar wat doet onze overheid?

 

1. Hoewel Kris Peeters als verkeersdeskundige vooraf al wist te voorspellen dat het rekeningrijden onze dorpscentra en invalswegen nog meer met doorgaand vrachtverkeer zou terroriseren, liet men na hieraan te remediëren. Nochtans is een remedie mogelijk. Rekeningrijden zou uitgebreid moeten worden naar dorpskernen en secundaire wegen. Passages daar zou men moeten ontraden door hiervoor een hogere vergoeding te voorzien.

Het vermijden van dure snelwegen brengt een gemiddelde KMO al snel 100 euro per week per vrachtwagen op. Een kostenbesparing van 5.000 euro per jaar in de transportsector, waar iedere centiem telt, is geen peulschil.

2. Het realiseren van een zeer dodelijk fietstraject langsheen N370 in Beernem-Wingene, inbegrepen een zevental (totaal onbeveiligde) oversteken voor schoolgaande fietsertjes tussen een snelle stroom doorgaand vrachtverkeer, overigens destijds ontworpen door huidig minister van Onderwijs Hilde Crevits blijkt anno 2017 nog altijd mogelijk.

3. Wat bezielt "verkeersexperten" om snelheidsreducties te realiseren door dodehoekproblemen met verplicht zigzaggen van vrachtwagens op de spits te drijven en hierdoor schoolgaande fietsertjes aan manifest levensgevaar te onderwerpen?

 

Politierechters moeten ook inrichtende diensten aansprakelijk stellen

 

Vlaanderen beschikt met het Vademecum Fietsvoorzieningen over een uitstekend instrument om fietstrajecten voor onze schoolgaande jeugd sluitend te beveiligen, alleen worden ze systematisch weggelachen.

Als arts word je geresponsabiliseerd voor een dodelijk ongeluk, maar als het om mobiliteit gaat, worden de bevoegde diensten -burgemeesters noch ministers- voor hun verantwoordelijkheid gesteld. 

Als bezorgde burger zou ik willen verzoeken dat de politierechters voortaan bij elk ongeval ook de inrichtende diensten mede aansprakelijk stellen en indien nodig veroordelen.

Hiervoor verzoek ik als bezorgde burger, dat onze politierechters voortaan bij elk ongeval ook de verantwoordelijke inrichters mede aansprakelijk stellen en indien nodig veroordelen.

 

Christophe Depamelaere
VRT Nieuws 22-02-2017
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2898893

 


 

 

Tags: