N-VA rijdt zich vast in debat over salariswagens

kade rechteroever

Salariswagens zijn slecht voor de economie en het milieu. Daarover is iedere instelling die ertoe doet het eens -- van de OESO over de Europese Commissie tot de Hoge Raad voor Financiën. Vlaamse economen schaarden zich unaniem achter de petitie van Bond Beter Leefmilieu om het fiscaal voordeel voor wagens en diesel om te zetten in een loonlastenverlaging.

Ook Bart De Wever beseft dat het systeem inhoudelijk geen steek houdt, maar wil er niet aan raken omwille van de ‘stabiliteit’. Nochtans hoeven de meer dan 600.000 gezinnen met een salariswagen geen nadeel te ondervinden van een slimme hervorming die niet aan het loonpakket raakt. Met als doel: loon uitkeren zoals het hoort, in euro’s.

N-VA wringt zich in bochten

Nu het debat over de salariswagens opnieuw opflakkert, bevindt de N-VA zich in een inhoudelijk moeilijke positie. Ze moet zich in bochten wringen om het scheefgegroeide systeem te verdedigen. De argumentatie van de partij gaat als volgt:

1. Salariswagens zijn een (goed) antwoord op de hoge loonkosten.
2. Eerst moeten die loonkosten dalen en daardoor worden salariswagens minder aantrekkelijk
3. Een loonkostendaling moet gefinancierd worden door een combinatie van lastenverschuivingen en besparingen in de sociale zekerheid.

De eerste stelling is niet houdbaar, zoals ook econoom Bart Van Craeynest overtuigend betoogt in De Tijd. Hij noemt salariswagens de domste manier om de loonlasten te verlagen.
Het principe ‘de gebruiker en vervuiler betaalt’ is het ankerpunt van de N-VA voor een hervorming van de verkeersfiscaliteit en de invoering van een slimme kilometerheffing. Wie een bedrijfswagen heeft, wordt vrijgesteld van die correcte, private kost voor verplaatsingen met de auto. Conclusie: de N-VA holt haar eigen principe helemaal uit.

De tweede en derde stelling zijn al even vreemd. Zoals de OESO duidt, belast onze fiscaliteit slechts 40 procent van het voordeel dat een werknemer heeft aan een salariswagen en tankkaart. Om een uitkering in loon even aantrekkelijk te maken als die in wagens en diesel, moeten de loonlasten met 60 procent zakken. Kortom, een loonlastenverlaging van tientallen miljarden. Dat is niet realistisch. Wil de N-VA de sociale zekerheid -- de pensioenen en ziekte-uitkeringen -- halveren? Of de btw verdubbelen, om zo een loonlastenverlaging te financieren? We mogen hopen van niet. Het fiscaal voordeel dat bedrijfswagens geven is niet veralgemeenbaar naar alle lonen. Wie beweert dat we salariswagens onaantrekkelijk kunnen maken, enkel door aan de loonlasten te raken, vertelt fabeltjes.

Redelijke verandering

Nu de economie opnieuw wat aantrekt, zullen met dit fiscaal beleid de files verder groeien. Het aantal salariswagens groeit zelfs sneller dan de economie, met 3,6 procent in 2014. Ondernemingen klagen steen en been over de slechte bereikbaarheid door de vele files. De kost ervan loopt op tot 7 miljard euro per jaar. Ondernemers zullen meer en meer redelijke verandering verkiezen boven verlammende stabiliteit. Hopelijk herpakt de N-VA zich. Zodat het stelsel teruggebracht wordt tot de kern: werknemers zoals vertegenwoordigers die een wagen nodig hebben voor het werk, vooruithelpen.

19 juni 2015 | Mathias Bienstman

Bond Beter Leefmilieu 19-06-2015
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/milieublog/2015/06/278

Tags: