Ringland haalt mee handtekeningen op

kade rechteroever

Ringland is zeer blij met de samenwerkingsverklaring met overkappings-intendant Alexander D’Hooghe, de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. Het aangekondigde onderzoek naar de overkapping en herinrichting van de zuidelijke Ring is een grote stap vooruit, alvast voor Antwerpen-Zuid, Wilrijk, Berchem en delen van Borgerhout en Deurne. 

Voor de noordelijke Ring vanaf het Sportpaleis is echter nog geen oplossing in zicht. Daar blijft de Oosterweelverbinding op het BAM-tracé het uitgangspunt. Dat traject maakt de volledige overkapping onmogelijk. Bovendien biedt het geen oplossing voor de files.

Ook de inwoners van Merksem, Deurne, Luchtbal en Antwerpen-Noord hebben recht op een gezonde leefomgeving en een volledige overkapping op een zo kort mogelijke termijn. Daarom hebben Ringland, Ademloos en stRaten-generaal beslist handtekeningen in te zamelen om eventueel een volksraadpleging te kunnen aanvragen als een bouwaanvraag voor het BAM-tracé wordt ingediend.

 

We hopen evenwel dat een volksraadpleging niet nodig zal zijn. Daartoe vragen we de overheid haar ‘beslist beleid’ bij te sturen en het tracé voor de derde Scheldekruising 3 km naar het noorden te verschuiven. De Ringland Academie werkt ondertussen dat alternatieve Haventracé in combinatie met de ondertunnelde A102 voort uit, zodat een volledige overkapping mogelijk wordt. Uiteraard zetten we ook de samenwerking met de overkappingsintendant voort om uiteindelijk tot de beste oplossing voor Antwerpen te komen.

Op woensdag 8 juni worden deze beslissing en het samenwerkingsakkoord met de intendant toegelicht op de 20ste Horta-avond van Ademloos en stRaten-generaal. Ook Ringland zal het woord nemen. Om 20 uur in Zaal Horta, Hopland 2 in Antwerpen.

Ringland 07-06-2016

Tags: