Ringland: "Verkeer Ring moet verder van de stad"

kade rechteroever

 

Om de Ring helemaal te kunnen overkappen, moet het doorgaand verkeer verder weg van de stad worden omgebogen tot in de haven, ten noorden van Antwerpen. Volgens Ringland is dat een betere oplossing voor de stad en de haven dan de Oosterweelverbinding.

 

ATV 25-05-2016
http://atv.be/nieuws/ringland-verkeer-ring-moet-verder-van-de-stad-29508

 

Ringland wil tracé 3 km meer naar het Noorden

Ringland heeft vandaag een open brief aan de Vlaamse regering gericht. Zij vragen een beperkte bijsturing van het 'beslist beleid', zodanig dat er zo snel mogelijk een consensus gevonden kan worden. Concreet Vraagt Ringland het tracé 3 kilometer naar het noorden om te buigen, in de richting van de haven. Dat Haventracé is zowel voor de stad als voor de haven veel gunstiger.

De open brief wordt onderbouwd door een uitvoerig gestoffeerd memorandum.

Lees hier de open brief :

 

Open brief aan de Vlaamse regering

De discussie over de mobiliteitsproblemen in en om Antwerpen sleept al meer dan vijftien jaar aan. Iedereen is het er roerend over eens: een oplossing kan niet meer op zich laten wachten. Anderzijds kan niemand om de vaststelling heen dat er al die tijd geen maatschappelijk draagvlak gegroeid is voor de oplossingen die door het beleid aangedragen werden: eerst de Lange Wapper, nu de Oosterweelverbinding. Er is dus hoge nood aan een consensusoplossing die breed gedragen wordt door zowel burgers als beleidsmakers.

De oplossing voor Oosterweel ligt 3 kilometer noordelijker

Het huidige BAM-tracé leidt het verkeer over de Ring door de stad, in plaats van verder ervan weg. Daardoor verhoogt de verkeersdruk op de Ring nog. Dat tracé biedt ook geen oplossing voor de leefbaarheidsproblemen en de haven wordt er niet goed mee ontsloten. Bovendien maakt het BAM-tracé Ringland en een verdere reorganisatie van het verkeerssysteem onmogelijk.

Een andere keuze dringt zich op: het tracé 3 kilometer naar het noorden ombuigen, in de richting van de haven, zoals ook de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos dat al jaren bepleiten. Dit ‘Haventracé’ biedt zeer grote voordelen:

  1. De verkeersdruk op de hele Antwerpse Ring vermindert.
  2. De ontsluiting van de haven verbetert sterk.
  3. De noodzakelijke reorganisatie van de Ring, met veel vlotter en veiliger verkeer door aparte tunnels voor doorgaand en stedelijk verkeer, kan over de hele lengte doorgevoerd worden.
  4. Het wordt mogelijk om de Ring volledig te overkappen.
  5. Het is bovendien aanmerkelijk goedkoper om het aan te leggen.

Een beperkte bijsturing van het beslist beleid volstaat

  1. Het voorontwerp voor de Oosterweelverbinding dient ten gronde herzien te worden. Het kernprobleem is de aansluiting van het BAM-tracé, midden op de Ring, ter hoogte van het Sportpaleis. Die complexe aansluiting met gemengd verkeer hypothekeert zowel de verdere reorganisatie in gescheiden verkeersstromen als de volledige overkapping van de Ring. Het ontwerp neemt ook erg veel ruimte in beslag (25 rijstroken) en voorziet in een tunnelmond midden in een dicht bewoond stadsdeel. De hoge techniciteit maakt de Oosterweelverbinding bovendien erg duur.
  2. De Oosterweelverbinding kan voorts niet los gezien worden van de toekomstige A102 tussen Wommelgem en Ekeren. Een bredere benadering is noodzakelijk. Die moet de resultaten samenleggen van de twee lopende MER-procedures (project- MER ‘Oosterweel’ en plan-MER ‘A102/R11bis’). Dat moet op korte termijn een geïntegreerde visie opleveren op de verkeersorganisatie in de hele stadsregio. Een van de ambities daarbij is de volledige overkapping van de Ring, wat een hele rist voordelen oplevert voor de stad op het vlak van luchtkwaliteit, geluidshinder, groen, klimaatadaptatie en stadsontwikkeling.

 

Enthousiaste samenwerking in plaats van een aanhoudend conflictmodel

Een keuze voor het Haventracé opent de mogelijkheid om het aanhoudende conflictmodel rond dit dossier na vijftien jaar eindelijk te verlaten. Het biedt een unieke kans op een breed gedragen project van samenwerking, over alle bestuurlijke en partijgrenzen heen, daarbij vertrekkend van een groot maatschappelijk draagvlak. Dat zal niet alleen in de stad Antwerpen, maar ook ver daarbuiten op veel enthousiasme onthaald worden.

Ringland heeft de afgelopen jaren steeds getracht op een positieve, constructieve en wetenschappelijk onderbouwde manier bij te dragen tot het debat. De burgerbeweging stelt de resultaten van haar studiewerk graag ter beschikking.

Een snelle realisatie van grote infrastructuurwerken kan onmogelijk zonder breed draagvlak. De Ringland-studies tonen aan dat de keuze voor het Haventracé geen vertraging of tijdverlies oplevert. We kunnen op zeer korte termijn aan de slag, zowel met de bouw van de derde Scheldekruising als met de volledige overkapping van de Antwerpse Ring, een ambitie die de overgrote meerderheid van de Antwerpenaars volmondig steunt.

De combinatie van het Haventracé met Ringland is zowel economisch voor de haven als ecologisch voor de stad de beste oplossing. Vlotter en veiliger verkeer, een groene omgeving met schonere lucht en minder geluidsoverlast, klimaatvriendelijke bouwprojecten en een ongezien aantal mogelijkheden voor stadsontwikkeling: Antwerpen heeft nu de historische kans om zich op een grondige, duurzame, innovatieve en vooruitziende manier te transformeren. Antwerpen kan zich als stad van de toekomst op de wereldkaart zetten. Laten we die kans met beide handen grijpen.

Ringland, mei 2016
ATV 25-05-2016
http://atv.be/nieuws/ringland-schrijft-open-brief-aan-de-vlaamse-regering

Tags: