Samenwerking voor volledige overkapping

kade rechteroever

In het Vlaams Parlement hebben overkappingsintendant Alexander D'Hooghe, de stad Antwerpen, de Vlaamse overheid, Ringland en de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos zich vandaag uitgesproken voor samenwerking om de Antwerpse Ring volledig te overkappen. Enkel dankzij de massale steun van de bevolking hebben we deze stap kunnen zetten, bedankt!

De verklaring gaat over een intensieve samenwerking over de herinrichting en overkapping van het zuidelijke deel van de Ring. Ringland laat de vraag voor een volledige overkapping met gescheiden verkeer niet los. Over het noordelijke deel werd nog geen consensus bereikt. 


Antwerps burgemeester Bart De Wever, Antwerps schepen van mobiliteit Koen Kennis, Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts, intendant Alexander D'Hooghe en Peter Vermeulen van Ringland op de persconferentie op 2 juni in het Vlaams Parlement.

Dit komt uit de persmededeling van de intendant:

  • 'De ambitie is om een volledige overkapping van de Antwerpse Ring te realiseren'
  • 'Concreet zetten de Stad Antwerpen, de Vlaamse overheid, Ringland en actiegroepen stRaten-Generaal en Ademloos nu samen met de intendant een intensieve samenwerking op rond de herinrichting van de zuidelijke Ring, vertrekkende vanaf de Kennedytunnel tot en met de koppeling aan de 3de Scheldekruising (Oosterweelverbinding), zijnde de op- en afritten aan het Sportpaleis.
  • 'Het onderzoek loopt over 6 maanden, en dient antwoorden op te leveren rond de inrichting van de zuidelijke Ring.' 
  • 'We wensen nu te landen met een oplossing die de beste ideeën van alle deelnemende partijen combineert tot het sterkst mogelijke geheel en totaalbeeld.'
  • 'De partijen engageren zich ertoe om gezamenlijk tot een gedragen resultaat te komen.'
  • 'Alle partijen bepleiten het belang van snelheid, zodat het lopende planproces hierdoor geen nieuwe vertraging hoeft op te lopen.'

De intendant lanceert een nieuw concept. Hij spreekt niet meer van de 'Hollandse Knoop' maar van de 'Tuinen van Deurne'. 'De inzet van de samenwerking is, niet alleen te kijken naar de mobiliteit, maar ook een aantrekkelijke woonomgeving daarbovenop.'

Met dit samenwerkingsakkoord is het verzet van de actiegroepen en Ringland tegen de Oosterweelverbinding niet opgeheven. Volgende week neemt Ringland een beslissing over het verzamelen van handtekeningen om eventueel een volksraadpleging aan te vragen.

 

 

 

Ringland 02-06-2016
 

 

 

Tags: