Vlaams Belang: "Oosterweel komt er nooit"

kade rechteroever

Het Vlaams Belang wil dat het doorgaand vrachtverkeer van de Antwerpse Ring wordt gehaald. Daarom pleit de partij voor de aanleg van de grote Ring rond Antwerpen, langs het klaverblad in Ranst. De Oosterweelverbinding is volgens het Vlaams Belang dood en begraven. Om het verkeer in de stad vlot te krijgen, moeten er opnieuw bruggen over de kruispunten van de Singel komen, en moeten de Leien en de Kaaien verkeers-assen te blijven.

ATV 24-01-2017
http://atv.be/nieuws/video-vlaams-belang-oosterweel-komt-er-nooit-39719

Vlaams Belang heeft dinsdagvoormiddag een eigen voorstel gelanceerd om, los van Oosterweel, de verkeersknoop in en rond Antwerpen te ontwarren. Die oplossing bestaat uit een aantal voorstellen, waaronder een nieuwe verbinding tussen de E313 en de E19, het inzetten van elektrische bussen en het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel.

 

Vlaams Belang doet voorstellen om ‘bom onder Oosterweel’ te ontmijnen

De Antwerpse afdeling van Vlaams Belang deed de plannen uit de doeken op het Raoul Grégoirplein in Deurne, aan de metro-ingang tegenover het Sportpaleis. De plek was symbolisch gekozen omdat ze vlak naast de Ring ligt bij de plek waar in de Oosterweelplannen de ‘Hollandse Knoop’ moet komen.

Nu het Oosterweeldossier helemaal lijkt vast te zitten, meent Vlaams Belang dat er dringend alternatieve oplossingen nodig zijn voor de Antwerpse mobiliteit. Volgens de partij gaat het om een reeks van maatregelen die snel en goedkoop zijn te realiseren. “Met haar nieuwe mobiliteitsplan neemt het Vlaams Belang een unieke positie in het Oosterweeldebat in, die bovendien het potentieel heeft de ‘bom onder Oosterweel’ te ontmijnen”, zegt de partij.

Elektrische bussen

Vlaams Belang stelt onder meer voor om de belangrijke Antwerpse verkeersaders als de Kaaien, de Leien en de Singel beter en efficiënter te gebruiken. Dat kan onder meer door de inzet van elektrische bussen. Die wendbare bussen zijn volgens de partij in de stad veel geschikter dan trams. Om van de Singel een echte binnenring te maken moeten er weer bruggen over de Singel komen, zoals die er tijdelijk werden geplaatst tijdens de vorige werken aan de Ring.

De partij meent daarnaast ook dat er op de Antwerpse Ring teveel verkeer is dat er eigenlijk niet thuishoort. Vlaams Belang stelt voor om een oud plan uit de jaren 70 uit de kast te halen, met name een nieuwe verbinding tussen de E313 en de E19, waardoor veel doorgaand verkeer zoals vrachtwagens al aan Wommelgem kan afgeleid worden. Voorts moet de geplande A102 in dezelfde tunnel als de tweede spoorontsluiting van de haven komen, vindt de partij.

De partij ziet ook een oplossing in het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, wat er voor kan zorgen dat meer vrachtverkeer voor deze verbinding kiest en niet voor de Ring. Verder wil Vlaams Belang de tramlijnen op de Turnhoutsebaan allemaal ondergronds laten rijden in de bestaande premetrotunnel om bovengronds meer ruimte voor ander verkeer te creëren. "Wij zijn in ieder geval geen vijand van de auto in de stad", aldus Penris.

Vlaams Belang is er van overtuigd dat er met deze maatregelen een oplossing is voor de mobiliteit voor de komende vijftien jaar. Want het Oosterweelproject komt er volgens de partij toch nooit. "Een ding is duidelijk: er is geen geld, er is geen draagvlak bij de bevolking en er is geen juridische mogelijkheid meer om dit allemaal te realiseren. Laten we dan de alternatieven die betaalbaar zijn in de praktijk brengen en zorgen dat Antwerpen bolt", zegt fractieleider in de gemeenteraad Filip Dewinter.

SVW, JoRo
Gazet van Antwerpen 24-01-2017
http://www.gva.be/cnt/dmf20170124_02691888/vlaams-belang-doet-voorstellen-om-bom-onder-oosterweel-te-ontmijnen

Tags: