Voor Ringland en Haventracé

kade rechteroever

Een gelekt, onafgewerkt rapport kan niet op tegen 75.000 handtekeningen. Zet vandaag nog jouw handtekening, download hier het formulier.
Ringland rekent op jou!


Voor Ringland en Haventracé

 

Het BAM-tracé verhindert een volledige en snelle overkapping van de noordelijke Ring rond Antwerpen. Het stuurt het zware havenverkeer door de stad en maakt Ringland onmogelijk. Het kapt ook bos aan het Noordkasteel en op Linkeroever.

Borgerhout, Deurne, ’t Eilandje, den Dam, Antwerpen-Noord, de Luchtbal, Merksem, Ekeren, Linkeroever en Zwijndrecht hebben evenveel recht op een gezonde leefomgeving en op een snelle en volledige overkapping als het zuiden van de stad.

Met een beperkte bijsturing naar het meer noordelijke Haventracé is dat wél mogelijk en komt Ringland in zicht.

Ademloos, stRaten-generaal en Ringland willen een volksraadpleging aanvragen als de overheid doorzet met haar plannen voor het BAM-tracé. Daarvoor zamelen we 75.000 handtekeningen in.

We hebben er nog zo’n 50.000 nodig. Als 5.000 mensen elk 10 handtekeningen op het officiële formulier verzamelen, zijn we er! Doe mee en draag je steentje bij voor een fantastisch toekomstgericht project.

Ringland 06-09-2016

Tags: