Waar blijven die conflictvrije kruispunten?

kade rechteroever

Kruispunten waar voetgangers of fietsers kunnen oversteken vooraleer auto's groen licht krijgen om af te slaan, kunnen veel ongevallen en slachtoffers vermijden. De vijfjarige Ziggy verongelukte op een kruispunt op weg van school naar huis. Samen met verschillende verenigingen die bezorgd zijn om de verkeersveiligheid, onderschreef de Gezinsbond de oproep van zijn ouders om werk te maken van meer conflictvrije kruispunten.

In 2014 kwam Ziggy, een vijfjarige jongen uit een Antwerpse school, tijdens het fietsen van school om bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde bij het oversteken van een kruispunt. Ouders van die school deden, samen met zoveel mogelijk verenigingen, bij het begin van het nieuwe schooljaar een oproep naar de overheid om kruispunten zoveel mogelijk conflictvrij in te richten. Dat betekent dat (jonge) fietsers en voetgangers enkel groen licht krijgen als andere voertuigen hun weg niet meer kunnen kruisen.

De Gezinsbond werkt op dit ogenblik aan een eigen standpunt rond verkeersveiligheid. Daarin pleiten wij voor de nodige beveiligende maatregelen op het vlak van infrastructuur, vooral ten aanzien van de meest kwetsbare groepen. Jonge kinderen behoren daar in elk geval toe. Bij wijze van voorbeeld worden de conflictvrije kruispunten expliciet vernoemd.

De Gezinsbond onderschrijft daarom onderstaande oproep aan de overheid om snel werk te maken van ‘conflictvrije kruispunten’. Deze oproep kreeg een goede weerklank in verschillende Vlaamse media, maar mag geen dode letter blijven. Beleidsondersteuning is nodig om effectief werk te maken van meer verkeersveiligheid. Perstekst "Actie verkeersveilige kruispunten".
 

Gezinsbond 22-09-2016
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/Nieuws/Paginas/Conflictvrije-kruispunten.aspx

Tags: