Mobiliteitsbudget in Vlaanderen slaat aan

kade rechteroever

Bijna de helft de deelnemers aan het project ‘Intelligent Mobiliteitsbudget’ in Vlaanderen is zich anders gaan verplaatsen. De auto blijft het belangrijkste vervoermiddel maar de alternatieven worden vaker gebruikt.

Met het pilotproject onderzocht het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) samen met KPMG hoe een mobiliteitsbudget kan leiden tot een duurzamer verplaatsingsgedrag. 123 werknemers uit 12 verschillende ondernemingen maakten hiervoor gedurende 6 à 12 maanden gebruik van een theoretisch mobiliteitsbudget dat ze aan verschillende vervoersmodi konden besteden: (bedrijfs)auto, openbaar vervoer, fiets, deelfietsen, deelauto’s, taxi, enzovoort.

Om het gebruik van deze budgetten intern op te kunnen volgen werden drie tools beschikbaar gesteld:
– MOMAS van Athlon Mobility Consultancy, dit is software die een volledig overzicht biedt van de mobiliteitskost per werknemer.
– XXimo, een prepaid VISA-kaart waarmee allerhande mobiliteitsdiensten kunnen betaald worden en waarmee gebruikers hun uitgaven kunnen opvolgen.
– Mobility Concept, een online platform dat werknemers inzicht biedt in hun mobiliteitsuitgaven, CO2-uitstoot, verbruik, enz.  Met deze tool kunnen werkgevers ook incentives inbouwen om duurzaam verplaatsingsgedrag te stimuleren.

Uit een enquête die zowel voor als na de testperiode werd afgenomen bij de deelnemers, kwam onder andere naar boven dat 45% is zich door deelname aan het project anders is gaan verplaatsen. De auto blijft het belangrijkste vervoermiddel maar de alternatieven worden vaker gebruikt. Ook bleek dat een mobiliteitsbudget niet alleen invloed heeft op woon-werkverkeer: ook winkel- en vrijetijdsverplaatsingen verlopen vaak duurzamer. Tweederde van de deelnemers raadt het mobiliteitsbudget aan bij andere werknemers.

 

Het gebruik van tools zet aan tot duurzamer gedrag. Dit was het geval bij 36 à 50% van de gebruikers.  39% geeft aan dat het uitbetalen van het ongebruikte deel van het mobiliteitsbudget als brutoloon hun vervoerswijze zou veranderen. Dit wordt 56% wanneer het als nettoloon zou uitbetaald worden.

Op basis van dat onderzoek bevelen het VIM en KPMG aan een mobiliteitsbudget voor iedereen open te stellen, ook voor werknemers zonder bedrijfswagen. En ook om andere gezinsleden van de alternatieve vervoerwijzen te laten meeprofiteren. Verder moeten nog wel de nodige fiscale voetangels en klemmen worden opgelost om een mobiliteitsbudget tot een succes te maken.

 

Verkeersnet 16-06-2016
http://www.verkeersnet.nl/19427/mobiliteitsbudget-in-vlaanderen-slaat-aan/

Tags: