Naar een betere ruimtelijke orde: groene steden

kade rechteroever

Dat steden lelijk zijn en ongezond om in te wonen was een van de belangrijkste redenen waarom de Vlaming decennia geleden naar het platteland trok. Het gevolg is een verregaande versnippering waardoor we én geen leefbare steden én geen landelijk gebied meer hebben. De problemen moeten dus aangepakt worden bij de bron: maak steden leefbaar.

 

De luchtkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt. De Vlaamse Milieumaatschappij stelde vast dat "de luchtkwaliteit is de laatste jaren verbeterd. Toch zijn we er nog niet. Volgens de Europese regelgeving zijn er problemen voor: stikstofdioxide op plaatsen met veel verkeer, zware metalen nabij metaalbedrijven, de langetermijndoelstellingen voor ozon. Maar ook andere stoffen moeten naar omlaag. Vergeleken met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de concentraties van: ozon op alle meetplaatsen te hoog, fijn stof op bijna alle meetplaatsen te hoog, zwaveldioxide te hoog op de helft van de meetplaatsen (rapport Luchtkwaliteit in het Vlaams Gewest 2015)

Het onderzoek CurieuzeNeuzen, opgezet door Ringland bij 2.000 Antwerpse burgers, toonde bijvoorbeeld aan dat Antwerpen blijft worstelen met gezondheidsnorm van het WHO. Hoewel de luchtkwaliteit jaar na jaar verbetert, blijven de hoge concentraties in Antwerpen een belangrijk probleem. Op basis van de data wordt geschat dat de NO2-concentratie de gezondheidsnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie (40 microgram/m3 gemiddeld op jaarbasis) overschrijdt op 45 procent van de meetpunten. Sommige steden in Europa doen het slechter (Barcelona, Turijn), andere steden doen het dan weer beter (München, Kopenhagen).

Goed om weten: Bomen in de stad kunnen de concentratie fijnstof tot 60% doen dalen

Groene steden, met voldoende ruimte voor recreatie en speelzones, met parken en pleinen waar mensen naartoe kunnen. Steden die alle leeftijden en bevolkingsgroepen iets te bieden hebben, van kinderen met nood aan buitenlucht, tot jonge gezinnen die een veilige verkeerssituatie willen en ouderen voor wie toegankelijkheid en bereikbaarheid cruciaal is.

Willen we werken aan onze ruimtelijke orde dan is stadsplanning en vergroening een eerste cruciale stap.

Meer weten:

BOS+ 25-01-2017
http://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/31664/31588/naar-een-betere-ruimtelijke-orde-groene-steden.html

Tags: