Nog volop kansen om reisgedrag te beïnvloeden

kade rechteroever

Snelheid en gezondheidsvoordelen van fietsen zijn de meest genoemde motivaties om de fiets te nemen, een  kortere reistijd is de belangrijkste motivator om vaker de fiets of het OV te nemen in plaats van de auto. 

 

Er liggen nog volop kansen om het gebruik van ov en fiets te bevorderen, evenals reizen buiten de spits.

Dat blijkt uit een de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek onder meer dan 15.000 respondenten, uitgevoerd voor het programma Beter Benutten.

Want ondanks groei in het aandeel (e)fietsgebruik neemt nog steeds bijna de helft van de werkenden die binnen 15km van hun werk wonen nooit de (e)fiets voor woon-werkverkeer. De snelheid en gezondheidsvoordelen van fietsen zijn de meest genoemde motivaties om de fiets te nemen (dit geldt voor ongeveer 70% van de fietsers). Een kortere reistijd is de belangrijkste motivator om vaker de fiets of het OV te nemen in plaats van de auto, aldus onderzoekers van i&o research.

Verder wonen én werken twee vijfde van de werkenden in Nederland binnen 15 minuten reizen van een treinstation. Toch gebruikt een relatief klein deel minimaal één dag per week de trein voor woon-werk verkeer (9%). Daarnaast is de trein ook het meest genoemde alternatief voor zakelijke en privé reizen. Er liggen dus kansen voor groei in het gebruik van het ov voor verschillende reismotieven. Het vermijden van files is de belangrijkste motivatie om naast de auto ook het OV te gebruiken voor woon-werk verkeer (dit geldt voor ongeveer 30%).

 

Ook signaleert i&o een zeer duidelijke trend voor flexibel en thuiswerken. Ieder jaar werken meer mensen minimaal één dag per week thuis. Hier liggen wederom kansen: van de 38% werkenden die de mogelijkheid heeft om thuis te werken, doet momenteel nog minder dan de helft dit minimaal eens per week.

Het beeld over spitsmijdenprojecten onder respondenten is positief, aldus het onderzoek. Een ruime meerderheid vindt zowel het worden uitgenodigd voor deelname als het principe van het belonen van automobilisten voor een beter doorstroming (zeer) acceptabel. Daarnaast blijkt uit de respons van oud-deelnemers dat deelname na eigen zeggen blijvende effecten heeft gehad op hun reisgedrag. Dat suggereert dat er nog volop kansen liggen voor de inzet van spitsmijdenprojecten ten behoeve van een betere bereikbaarheid.

Verkeersnet 20-12-2016
http://www.verkeersnet.nl/21167/nog-volop-kansen-om-reisgedrag-te-beinvloeden/

Tags: