Slag bij Oosterweel - 450 jaar

kade rechteroever

Op 13 maart 2017 is het precies 450 jaar geleden dat die Slag bij Oosterweel plaatsvond. Het is ook de periode (2017) waarin de regering de eerste Oosterweelschup in de grond wil steken. Deze keer zullen de geuzen winnen, niet de bezetter, zelfs wanneer van op ’t Schoon Verdiep opnieuw verraad gepleegd wordt, zoals toen door een berekenende Willem van Oranje
smiley

 

De slag bij Oosterweel (Austruweel) vond plaats op 13 maart 1567 bij het polderdorp Oosterweel, ten noordwesten van Antwerpen.

Sommigen zien de Slag bij Oosterweel als het (historische) begin van de Tachtigjarige Oorlog.
Veel oorlogen uit het verleden hebben echter een mooi rond getal als lengte en naam (Honderdjarige Oorlog, Dertigjarige Oorlog), vandaar dat de Slag bij Heiligerlee in 1568 als "officieel" startpunt van de oorlog geldt.
Een ander argument voor 1567 (en niet 1568) als begin van de Tachtigjarige Oorlog is het feit dat de partijen bij de Vrede van Münster (1648) eveneens 1567 als het begin van de oorlog noemen.

Filips van Lannoy, heer van Beauvoir, kapitein van de lijfwacht van Margaretha van Parma, versloeg in deze slag een leger van de Geuzen dat onder leiding stond van Jan van Marnix, heer van Toulouse, (1537-1567), de oudere broer van Filips van Marnix van Sint-Aldegonde. De Geuzen bleken geen partij voor het getrainde regeringsleger. Jan van Marnix sneuvelde in de slag.

Willem van Oranje, burggraaf van Antwerpen, verbood de calvinisten die dadelijk naar de wapens grepen om vanuit de stad de Geuzen te hulp te komen. Hiervoor worden verschillende motieven aangevoerd: volgens sommigen wilde hij hiermee nutteloos bloedvergieten voorkomen; volgens anderen gaf zijn trouw aan koning Filips II van Spanje, die hem Antwerpen had toevertrouwd, bij hem de doorslag.

Volgen historicus Henri Pirenne was er een ander motief: Oranje wist dat indien hij aan de vraag van de calvinisten toegaf, hij het vertrouwen van de protestanten die zich rond hem schaarden zou verliezen, dit terwijl hij nog steeds rekende op toekomstige steun van de Duitse vorsten.

De gevangen Geuzen werden niet als krijgsgevangenen maar als rebellen beschouwd. Zij werden daarom gedood. Ze kwamen om op het rad of aan de galg.

Exacte verliezen zijn niet bekend. Twee dagen na de slag bad een katholiek prediker dat 'de geuzen allemaal vernietigd mochten worden, zoals die 7 à 800 die nu te Oosterweel bij Antwerpen waren doodgeslagen of verbrand'.[bron?]

13-03-2017
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Oosterweel

Tags: