Ook al zijn we op een wielerhoogdag geneigd Vlaanderen 'schoon' te vinden, de helikopterbeelden zijn niet fraai

kade rechteroever

De Ronde van Vlaanderen – prachtige koers, prachtige winnaar – biedt ook een uitgelezen kans om met een blik te werpen op de ruimtelijke stand van het gewest. Ook al zijn we geneigd op een wielerhoogdag Vlaanderen 'schoon' te vinden, wat de helikopterbeelden tonen is lang niet altijd fraai. Steenwegen met lintbebouwing, elk dorp kapotverkaveld en elke open ruimte aangesneden…

Die historische ruimtelijke verrommeling ligt aan de oorsprong van vele problemen die het samenleven in het welvarende Vlaamse gewest soms toch minder aangenaam maken. Dat ons verkeer zo dodelijk blijft, heeft te maken met die ruimtelijke wanorde, dat de files pieken evenzeer. Maar ook de ongezonde lucht, het tekort aan beschermde natuur of de inefficiëntie van het openbaar vervoer vinden hun oorsprong in die Vlaamse/ Belgische erfzonde.

Plantrekkerij

Om daar wat aan te doen, heeft de huidige Vlaamse regering de belangrijke beslissing genomen om te stoppen met het verknoeien van de open ruimte. Die beslissing komt laat, en gaat ook pas laat in (in 2040), maar toch is het een belangrijke breuk met de geïnstitutionaliseerde plantrekkerij van voorheen.

Maar 2040 is nog ver weg. Dat biedt regeringen, nu en later, helaas ook veel kansen om de beslissing af te zwakken. Voor vele Vlamingen blijft het idee om op een verse lap grond een eigen paleisje te bouwen een fundamentele vrijheidsgedachte, zoals het recht op vrije wapendracht dat is voor vele Amerikanen. Nu al voel je dat betonlobbygroepen proberen in te spelen op de angst om die vrijheid te moeten inleveren.

Share

'Je zou toch hopen dat iedereen beseft dat toch minstens in overstromingszones niet meer bijgebouwd mag worden'

 

En zo kan het dus dat vorig jaar het aantal bouwvergunningen in overstromingsgebied toch weer met een ruk omhoog is gegaan. Alsof nog snel even het land om zeep moet geholpen worden.

Dat is jammer voor de druk op de open ruimte. Maar het is ook jammer voor de bouwers zelf, die bijna zeker weten dat ze later met wateroverlast te maken gaan krijgen. Je zou toch hopen dat iedereen – door scha en schande geleerd – beseft dat toch minstens in overstromingszones niet meer bijgebouwd mag worden.

Nood aan voorlopige bouwstop

De Vlaamse regering belooft wel te werken aan een bouwstop in overstromingsgebied, maar die is er dus nog niet. En de aankondiging ervan werkt blijkbaar als een stimulans om de ruimtelijke stommiteiten te blijven opstapelen.

De les is dat best al meteen een voorlopige bouwstop wordt ingevoerd, in afwachting van een decretaal verbod. Dat is streng. Maar als het over ruimtelijk gerommel gaat, wil de Vlaming blijkbaar niet weten van sensibiliseren en stimuleren.

De Morgen - 04-04-2017

http://www.demorgen.be/opinie/ook-al-zijn-we-op-een-wielerhoogdag-geneig...