Oosterweel strop voor onze gezondheid

kade rechteroever

Herlees nog eens Masterplan 2020 van Vlaamse regering peperdure maat voor niets

 

 

De files in Antwerpen zijn bij de ergste van Europa, de vervuilde lucht die ermee gepaard evenzeer. En de Oosterweelverbinding biedt op dat punt geen enkel uitzicht op verbetering. 

Volgens het MER blijven in het Oosterweel-scenario 400.000 Antwerpenaren blootgesteld aan te veel fijn stof in vergelijking met de Europese norm. In vergelijking met de richtwaarde van de WGO (wereldgezondheidsorganisatie) blijft de hele stad blootgesteld aan te veel fijn stof. 17.000 inwoners blijven bovendien blootgesteld aan te veel stikstofoxiden (NOx). De milderende maatregelen die in het MER worden voorgesteld beperken zich tot oplapwerk, zoals het voorzien van schermen of groenaanplantingen langs het tracé. Ook de bijkomende tunnel die voorzien wordt in Merksem zal volgens het MER slechts een marginaal effect hebben op de luchtkwaliteit.

Nieuwe verkeersinfrastructuur werkt de groei van het autoverkeer alleen maar verder in de hand. De voorzichtige verbetering van de luchtkwaliteit die er kwam dankzij de Euro-normen, gaat door die groei opnieuw te niet. ‘Deze regering slaagt er niet in om verder te kijken dan de klassieke infrastructuuroplossingen als wondermiddel. Het zal ons in de toekomst nog meer strop zetten’, aldus Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu. Oplossingen die de groei van het autoverkeer beperken: meer en beter openbaar vervoer, afschaffen van salariswagens, een slimme kilometerheffing, dat zijn de oplossingen van de toekomst. 

‘Met de keuze voor de Oosterweelverbinding blijkt bovendien de gezondheid van honderdduizenden Antwerpenaars die dagelijks naar hun werk of naar school gaan, voor de Vlaamse regering een minder urgent probleem dan de paar minuten extra tijdswinst in het verkeer. Nochtans hangt aan een slechte volksgezondheid ook een enorm kostenplaatje’, zegt Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu. De nefaste effecten van luchtvervuiling en lawaai zijn de afgelopen jaren overduidelijk aangetoond: luchtweginfecties, hart- en vaatziekten, baby’s met een te laag geboortegewicht, meer kinderen met astma, verlies van gezonde levensjaren,… Behoort dat dan niet tot de wezenlijke bekommernissen van onze beleidsmakers? Hard gaat blijkbaar boven hart voor deze regering.

Contactpersoon Erik Grietens, 0474 40 63 94

Bond Beter Leefmilieu 14-02-2014

Reacties


christophe - wingene
 

"Vlaamse regering negeert elk doktersadvies"  

Antwerpen bekleedt in de ranking van de meest luchtvervuilde steden de toppositie in de Westerse wereld. Naast de hoogste kans op kanker, bedraagt de 'vroegsterfte' door fijn stof hier 36 maanden, vier keer meer dan het Europese gemiddelde.

Een groot internationaal onderzoek in december 2013, het tweede luik van de 'European Study of Cohorts for Air Pollution Effects' (ESCAPE), bewees een lijnvormig verband tussen 'vroegsterfte' en fijn stof.

Het eerste luik (juli 2013) bewees al hetzelfde verband tussen longkanker en fijn stof. Zeer alarmerend is dat zelfs zeer kleine hoeveelheden fijn stof, zelfs onder de Europese norm, nog steeds gevaarlijk blijven.

Aangezien 96% van Europese steden aan meer fijn stof (PM 2,5) en diesel-ozon wordt blootgesteld dan aanvaardbaar volgens de WHO, claimt de EU nu harde maatregelen, zoals nog strengere normen en nog hogere boetes. Maar de Vlaamse meerderheidspartijen blijven ook vandaag nog alle aanmanende gezondheidsrichtlijnen van de WHO en het IARC inzake luchtvervuiling negeren.

Geen enkele weg in Vlaanderen krijgt zo veel voertuigen te verwerken als de Antwerpse ring. Dat zijn er volgens transporteconoom prof. Vanelslander 137.180 per dag, met onder meer 25.000 vrachtwagens, waarvan 75% transitverkeer is.

Opkomen tegen kanker betekent dus: de bevolking voldoende afschermen tegen (doorgaand) dieselverkeer en deze verkeersstroom vooral op voldoende afstand in te plannen. Dat is wetenschappelijk de enige bescherming. Maar de Vlaamse overheid is hardleers.

Bij grote infrastructuurprojecten verplicht Europa ieder lid tot het uitvoeren van een milieu-effectenrapport (MER) om de gezondheid van de burgers te vrijwaren. De Vlaamse overheid misbruikt dit voor Antwerpen evenwel als ondoorzichtig mistgordijn.

Bezorgde artsen Dirk Van Duppen en professor Dirk Avonts distilleerden uit dit complex MER-rapport de enorme gezondheidsvoordelen voor tienduizenden bewoners van het Meccano-tracé, gesitueerd buiten de stad, versus de BAM-autosnelweg, dwars dóór de stad.
Bovendien bieden gestuurde tolheffingen en een overkapping van dit Meccano-tracé nogmaals enorme gezondheidswinst, maar dit werd in het MER-rapport nooit correct onderzocht...

Bovendien kregen dokters op geen enkel moment inspraak in dit infrastructuurproject dat de gezondheid van 511.000 Antwerpenaren maakt of kraakt. De doodzieke stad Antwerpen heeft recht op een kuur op intensieve zorg en verdient geen pervers politieke euthanasie!

Dr. Christophe Depamelaere, Wingene (huis- en sportarts), dr. Guido Verbeke, Antwerpen (gynaecoloog) en dr. Wouter Arrazola de Oñate, Antwerpen (longarts)

Het Laatste Nieuws 19-02-2014 pag. 39

Tags: